| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3303 SWISSCOM
PREFIKSY:   SWISSCOM AS3303
TRACEROUTE:  2001:67c:4b8:: 2001:67c:4b8::
LOOKING GLASS: 2001:67c:4b8:: 2001:67c:4b8::

inet6num:    2001:67c:4b8::/48
netname:    ODAG-NET
country:    CH
org:      ORG-ODA10-RIPE
admin-c:    BH248-RIPE
tech-c:     BH248-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OETTINGER-MNT
mnt-routes:   OETTINGER-MNT
mnt-routes:   CH-UNISOURCE-MNT
mnt-domains:  OETTINGER-MNT
created:    2014-03-18T09:47:16Z
last-modified: 2016-04-14T09:50:33Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SI1-RIPE

organisation:  ORG-ODA10-RIPE
org-name:    Oettinger Davidoff AG
country:    CH
org-type:    OTHER
address:    CH-4057 Basel
abuse-c:    AR18637-RIPE
mnt-ref:    CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
mnt-by:     OETTINGER-MNT
created:    2014-02-19T15:09:34Z
last-modified: 2022-12-01T16:40:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Beat Hauenstein
address:    Nauenstrasse 73
address:    4002 Basel
address:    Switzerland
phone:     +41 61 279 36 36
nic-hdl:    BH248-RIPE
created:    2010-01-06T12:56:06Z
last-modified: 2016-04-06T19:26:07Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE


route6:     2001:67c:4b8::/48
descr:     Oettinger Davidoff AG
origin:     AS3303
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2014-03-18T10:36:55Z
last-modified: 2014-03-18T10:36:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]