| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201471 BIGSTEP-CLOUD
PREFIKSY:   BIGSTEP-CLOUD AS201471
TRACEROUTE:  2001:67c:2e24:: 2001:67c:2e24::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2e24:: 2001:67c:2e24::

inet6num:    2001:67c:2e24::/48
netname:    UK-BIGSTEP-20150302
country:    DE
org:      ORG-BCL26-RIPE
admin-c:    BSI-RIPE
tech-c:     BSI-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2015-03-02T09:54:51Z
last-modified: 2016-04-14T08:44:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BCL26-RIPE
org-name:    Bigstep Cloud Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    International House, 24 Holborn Viaduct
address:    EC1A 2BN
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +4402075109298
abuse-c:    BSI-RIPE
mnt-ref:    BIGSTEP-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2015-02-26T14:36:45Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bigstep Cloud
address:    International House, 24 Holborn Viaduct, London, EC1A 2BN
abuse-mailbox: abuse@bigstep.com
nic-hdl:    BSI-RIPE
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2014-07-31T16:22:41Z
last-modified: 2020-05-06T07:49:27Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:2e24::/48
descr:     Bigstep Cloud Services
origin:     AS201471
remarks:    abuse-mailbox: abuse@bigstep.com
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2015-03-03T10:45:45Z
last-modified: 2015-03-03T10:45:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]