| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS9201 SWAF
PREFIKSY:   SWAF AS9201
TRACEROUTE:  2001:67c:2c70:: 2001:67c:2c70::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2c70:: 2001:67c:2c70::

inet6num:    2001:67c:2c70::/48
netname:    SE-SWAF-69
descr:     Swedish Armed Forces
country:    SE
org:      ORG-SWAF1-RIPE
admin-c:    SAF35-RIPE
tech-c:     SAF35-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MILSE-MNT
created:    2014-11-19T16:00:30Z
last-modified: 2021-10-15T05:49:40Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-FA12-RIPE

organisation:  ORG-SWAF1-RIPE
org-name:    Swedish Armed Forces
country:    SE
descr:     Forsvarsmakten
org-type:    OTHER
address:    Forsvarsmakten
address:    BOX 1625
address:    S-701 16 Orebro
address:    Sweden
phone:     +46(0)19-39 35 00
fax-no:     +46(0)19-39 35 92
admin-c:    SAF35-RIPE
tech-c:     SAF35-RIPE
mnt-ref:    MILSE-MNT
mnt-ref:    SAF35-MNT
mnt-by:     MILSE-MNT
mnt-by:     SAF35-MNT
abuse-c:    SAF35-RIPE
created:    2014-05-31T14:20:04Z
last-modified: 2022-12-01T16:54:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Swedish Armed Forces
address:    Forsvarsmakten
address:    BOX 1625
address:    S-701 16 Orebro
address:    Sweden
phone:     +46(0)19-39 35 00
fax-no:     +46(0)19-39 35 92
admin-c:    CA5962-RIPE
tech-c:     CH2286-RIPE
tech-c:     CA5962-RIPE
nic-hdl:    SAF35-RIPE
mnt-by:     MILSE-MNT
mnt-by:     SAF35-MNT
abuse-mailbox: abuse-fm@mil.se
remarks:
remarks:    ********************* SWAF *************************
remarks:    *
remarks:    * Please replace _at_ with the @-sign
remarks:    *
remarks:    * Peering issues and request: peering-fm_at_mil.se
remarks:    * Routing & Tech: noc-fm_at_mil.se
remarks:    * Abuse and SPAM: abuse-fm_at_mil.se
remarks:    * NOC: noc-fm_at_mil.se
remarks:    * CERT: cert_at_mil.se
remarks:    * Registry: registry-fm_at_mil.se
remarks:    *
remarks:    * PGP key: PGPKEY-8CE71FC0
remarks:    *
remarks:    ****************************************************
remarks:
created:    2008-06-19T09:43:58Z
last-modified: 2022-06-02T20:02:42Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:2c70::/48
descr:     SWAF
descr:     Swedish Armed Forces
origin:     AS9201
mnt-by:     MILSE-MNT
mnt-by:     SAF35-MNT
org:      ORG-SWAF1-RIPE
created:    2015-01-03T10:48:24Z
last-modified: 2021-10-15T05:53:55Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SWAF1-RIPE
org-name:    Swedish Armed Forces
country:    SE
descr:     Forsvarsmakten
org-type:    OTHER
address:    Forsvarsmakten
address:    BOX 1625
address:    S-701 16 Orebro
address:    Sweden
phone:     +46(0)19-39 35 00
fax-no:     +46(0)19-39 35 92
admin-c:    SAF35-RIPE
tech-c:     SAF35-RIPE
mnt-ref:    MILSE-MNT
mnt-ref:    SAF35-MNT
mnt-by:     MILSE-MNT
mnt-by:     SAF35-MNT
abuse-c:    SAF35-RIPE
created:    2014-05-31T14:20:04Z
last-modified: 2022-12-01T16:54:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]