| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2001:67c:2bf8:: 2001:67c:2bf8::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2bf8:: 2001:67c:2bf8::

inet6num:    2001:67c:2bf8::/48
netname:    SE-AMS-V6
country:    SE
org:      ORG-ABUS607-RIPE
admin-c:    ML20324-RIPE
admin-c:    NK4055-RIPE
tech-c:     ML20324-RIPE
tech-c:     NK4055-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-routes:   TELIANET-RR
mnt-domains:  RESILANS-MNT
created:    2013-10-08T06:21:02Z
last-modified: 2020-11-16T17:34:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-ABUS607-RIPE
org-name:    Arbetsformedlingen
country:    SE
org-type:    OTHER
address:    Arbetsformedlingen
address:    IT-Avdelningen
address:    Halsingegatan 38
address:    SE-113 99 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46 8 508 801 00
admin-c:    ML20324-RIPE
admin-c:    NK4055-RIPE
tech-c:     ML20324-RIPE
tech-c:     NK4055-RIPE
abuse-c:    ABUS2108-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-03-14T13:50:08Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Magnus Larsson
address:    Arbetsformedlingen
address:    Halsingegatan 40
address:    113 43 Stockholm
address:    SE
phone:     +46104887957
nic-hdl:    ML20324-RIPE
created:    2017-09-05T05:41:35Z
last-modified: 2017-09-05T05:41:35Z
mnt-by:     TELIANET-LIR
source:     RIPE # Filtered

person:     Niklas Klasen
address:    Arbetsformedlingen
address:    Halsingegatan 40
address:    113 43 Stockholm
address:    SE
phone:     +46104887311
nic-hdl:    NK4055-RIPE
created:    2017-10-03T11:11:14Z
last-modified: 2017-10-03T11:11:14Z
mnt-by:     TELIANET-LIR
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:2bf8::/48
descr:     TELIANET-IPv6-CUST
descr:     Arbetsformedlingen
origin:     AS3301
mnt-by:     TELIANET-RR
created:    2013-10-31T08:18:22Z
last-modified: 2013-10-31T08:18:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]