| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3301 TELIANET-SWEDEN
PREFIKSY:   TELIANET-SWEDEN AS3301
TRACEROUTE:  2001:67c:2bc0:: 2001:67c:2bc0::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2bc0:: 2001:67c:2bc0::

inet6num:    2001:67c:2bc0::/48
netname:    SE-NWT-V6
country:    SE
org:      ORG-NWT2-RIPE
admin-c:    NWT2-RIPE
tech-c:     NWT2-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-routes:   RESILANS-MNT
mnt-domains:  RESILANS-MNT
created:    2013-09-20T12:08:10Z
last-modified: 2016-04-14T10:30:09Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-NWT2-RIPE
org-name:    NWT Gruppen AB
org-type:    OTHER
address:    NWT Gruppen AB
address:    Box 28
address:    SE-651 02 Karlstad
address:    Sweden
phone:     +46 54 19 90 00
admin-c:    NWT2-RIPE
tech-c:     NWT2-RIPE
abuse-c:    NWT2-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2013-09-19T12:43:04Z
last-modified: 2020-03-09T10:58:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NWT registry
address:    NWT Gruppen AB
address:    Box 28
address:    SE-651 02 Karlstad
address:    Sweden
phone:     +46 54 19 90 00
admin-c:    PD7938-RIPE
tech-c:     PD7938-RIPE
nic-hdl:    NWT2-RIPE
abuse-mailbox: it@nwt.se
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-09-19T12:43:04Z
last-modified: 2020-03-06T12:02:57Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:2bc0::/48
descr:     SE-NWT-V6
descr:     Nya Wermlands-Tidningens AB
origin:     AS3301
mnt-by:     TELIANET-RR
created:    2013-10-17T11:27:11Z
last-modified: 2013-10-17T11:27:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]