| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS12886 LEWTELNET
PREFIKSY:   LEWTELNET AS12886
TRACEROUTE:  2001:67c:2bac:: 2001:67c:2bac::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2bac:: 2001:67c:2bac::

inet6num:    2001:67c:2bac::/48
netname:    HOERBIGER-PI-NET
country:    DE
org:      ORG-HDHG1-RIPE
admin-c:    HR2838-RIPE
tech-c:     HR2838-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DTAG-NIC
mnt-by:     HOERBIGER-MNT
mnt-routes:   LEWTELNET-MNT
mnt-domains:  HOERBIGER-MNT
created:    2013-09-16T09:19:32Z
last-modified: 2016-04-14T08:30:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DTA2-RIPE

organisation:  ORG-HDHG1-RIPE
org-type:    OTHER
org-name:    HOERBIGER Deutschland Holding GmbH
country:    DE
address:    Martina-Hrbiger-Strae 5
address:    D-86956 Schongau, Germany
abuse-c:    AR23463-RIPE
mnt-ref:    DTAG-NIC
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2013-09-04T10:53:56Z
last-modified: 2022-12-01T16:28:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Helmut Ritter
address:    HOERBIGER Deutschland Holding GmbH
address:    Martina-Hoerbiger-Strae 5
address:    86956 Schongau, Germany
address:    DE
phone:     +49 8861 210 3920
nic-hdl:    HR2838-RIPE
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2013-09-10T13:06:52Z
last-modified: 2013-09-11T10:41:32Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:2bac::/48
descr:     HOERBIGER Deutschland Holding GmbH
origin:     AS12886
mnt-by:     LEWTELNET-MNT
created:    2014-01-28T15:45:12Z
last-modified: 2014-01-28T15:45:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]