| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS21413 ENVIA-TEL-AS
PREFIKSY:   ENVIA-TEL-AS AS21413
TRACEROUTE:  2001:67c:26f0:: 2001:67c:26f0::
LOOKING GLASS: 2001:67c:26f0:: 2001:67c:26f0::

inet6num:    2001:67c:26f0::/48
netname:    CTK-GGMBH
country:    DE
org:      ORG-CCG23-RIPE
sponsoring-org: ORG-ID1-RIPE
admin-c:    SK15433-RIPE
tech-c:     NC5696-RIPE
tech-c:     NX-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IBH-MNT
mnt-routes:   IBH-MNT
mnt-routes:   ENVIA-TEL-MNT
mnt-domains:  IBH-MNT
mnt-domains:  ENVIA-TEL-MNT
created:    2022-06-09T12:44:03Z
last-modified: 2022-06-27T11:54:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CCG23-RIPE
org-name:    Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Thiemstr. 111
address:    DE-03048 Cottbus
phone:     +49 355 460
abuse-c:    ACRO48078-RIPE
mnt-ref:    IBH-MNT
mnt-by:     IBH-MNT
created:    2022-05-12T11:33:00Z
last-modified: 2022-12-01T17:01:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netmaster CTK
address:    Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
address:    Thiemstr. 111
address:    DE-03048 Cottbus
phone:     +49 355 460
abuse-mailbox: abuse@ctk.de
remarks:    trouble: abuse reports to abuse@ctk.de
nic-hdl:    NC5696-RIPE
admin-c:    SK15433-RIPE
tech-c:     FZ2897-RIPE
mnt-by:     IBH-MNT
created:    2022-06-02T06:27:53Z
last-modified: 2022-06-02T06:27:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netmaster IBH
address:    IBH IT-Service GmbH
address:    Heilbronner Str. 20
address:    01189 Dresden
address:    Germany
phone:     +49 351 477 77 30
fax-no:     +49 351 477 77 39
remarks:    trouble: Information: https://www.ibh.de/
remarks:    trouble: Questions: mailto:netmaster@ibh.de
admin-c:    SZ5643-RIPE
tech-c:     AB10-RIPE
tech-c:     MM11-RIPE
tech-c:     LISK3-RIPE
nic-hdl:    NX-RIPE
mnt-by:     IBH-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2023-07-18T14:37:30Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ibh.net

person:     Sven Kleemann
address:    Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
address:    Thiemstr. 111
address:    DE-03048 Cottbus
phone:     +49 355 46 1449
nic-hdl:    SK15433-RIPE
mnt-by:     IBH-MNT
created:    2022-05-09T10:03:10Z
last-modified: 2022-05-13T14:04:21Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:26f0::/48
descr:     DE-CTK-2001-067C-26F0-48
origin:     AS21413
mnt-by:     IBH-MNT
mnt-by:     ENVIA-TEL-MNT
created:    2022-06-09T13:30:06Z
last-modified: 2022-06-09T13:30:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]