| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS43451 RADIOLAN-SK-AS
PREFIKSY:   RADIOLAN-SK-AS AS43451
TRACEROUTE:  2001:67c:2670:: 2001:67c:2670::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2670:: 2001:67c:2670::

inet6num:    2001:67c:2670::/48
netname:    GRAVICOM
country:    SK
org:      ORG-Sa61-RIPE
admin-c:    IV68-RIPE
tech-c:     SNET-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SLOVANET-MNT
mnt-routes:   SLOVANET-MNT
mnt-domains:  SLOVANET-MNT
created:    2016-06-15T08:22:45Z
last-modified: 2023-06-27T07:18:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Sa61-RIPE
org-name:    Slovanet a.s.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Zahradnicka 151
address:    821 08
address:    Bratislava 2
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 2 2082 8111
fax-no:     +421 2 2082 8222
admin-c:    IV68-RIPE
abuse-c:    SNET-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SLOVANET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SLOVANET-MNT
created:    2004-04-17T12:06:34Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Slovanet Network Administrator
address:    Slovanet a.s., Zahradnicka 151, 821 08 Bratislava
abuse-mailbox: abuse00@slovanet.net
admin-c:    IV68-RIPE
tech-c:     IV68-RIPE
nic-hdl:    SNET-RIPE
mnt-by:     SLOVANET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-05-10T19:06:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Vargovic
address:    SLOVANET a.s.
address:    Zahradnicka 151
address:    821 08 Bratislava
address:    Slovakia
phone:     +421 2 208 28 691
fax-no:     +421 2 208 28 622
nic-hdl:    IV68-RIPE
mnt-by:     SLOVANET-MNT
created:    2001-10-08T10:06:16Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:14Z
source:     RIPE


route6:     2001:67c:2670::/48
descr:     MYJAVANET
origin:     AS43451
mnt-by:     MNT-RADIOLAN-SK
created:    2014-07-21T08:59:02Z
last-modified: 2014-07-21T08:59:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]