| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.194.177 (lg) / ec2-34-228-194-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:c2b1::22e4:c2b1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS13030 INIT7
PREFIKSY:   INIT7 AS13030
TRACEROUTE:  2001:67c:2570:: 2001:67c:2570::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2570:: 2001:67c:2570::

inet6num:    2001:67c:2570::/48
netname:    LI-NEWSNETAG-20150727
country:    LI
org:      ORG-PA311-RIPE
sponsoring-org: ORG-NA474-RIPE
admin-c:    PARA2-RIPE
admin-c:    NAG24-RIPE
tech-c:     PARA2-RIPE
tech-c:     NAG24-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NEWSNET
mnt-by:     MNT-PROSOLUTION
created:    2015-07-27T11:26:59Z
last-modified: 2016-04-14T09:48:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PA311-RIPE
org-name:    ProSolution AG
descr:     ProSolution AG
org-type:    OTHER
address:    ProSolution AG
address:    Kirchberg 101
address:    6733 Fontanella
address:    Austria
abuse-c:    AR29723-RIPE
mnt-ref:    MNT-PROSOLUTION
mnt-by:     MNT-PROSOLUTION
created:    2009-03-27T10:51:34Z
last-modified: 2014-11-17T22:44:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Newsnet AG Hostmaster
address:    Im alten Riet 153, Schaan, Liechtenstein
admin-c:    BS9142-RIPE
tech-c:     BS9142-RIPE
nic-hdl:    NAG24-RIPE
mnt-by:     MNT-NEWSNET
abuse-mailbox: support@newsnet.li
created:    2011-11-25T10:50:59Z
last-modified: 2016-09-29T07:22:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ProSolution AG Role Account
address:    ProSolution AG
address:    Kirchberg 101
address:    6733 Fontanella
address:    Austria
admin-c:    TK2811-RIPE
tech-c:     AB570-RIPE
tech-c:     MT7571-RIPE
nic-hdl:    PARA2-RIPE
created:    2009-03-27T10:21:28Z
last-modified: 2009-03-27T10:56:28Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-PROSOLUTION


route6:     2001:67c:2570::/48
descr:     ProSolution AG
origin:     AS13030
mnt-by:     MNT-PROSOLUTION
mnt-by:     MNT-NEWSNET
created:    2015-07-28T11:44:16Z
last-modified: 2015-07-28T11:44:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]