| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS210317 Borlange-Kommun
PREFIKSY:   Borlange-Kommun AS210317
TRACEROUTE:  2001:67c:1be0:: 2001:67c:1be0::
LOOKING GLASS: 2001:67c:1be0:: 2001:67c:1be0::

inet6num:    2001:67c:1be0::/48
netname:    Borlange-Kommun-NET-ipv6
country:    SE
org:      ORG-BA216-RIPE
admin-c:    MoB22-RIPE
admin-c:    BD856-RIPE
tech-c:     MoB22-RIPE
tech-c:     BD856-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BAHNHOF-NCC
mnt-by:     MoB22-MNT
mnt-routes:   BAHNHOF-NCC
mnt-routes:   MoB22-MNT
mnt-domains:  BAHNHOF-NCC
mnt-domains:  MoB22-MNT
created:    2013-08-01T11:40:54Z
last-modified: 2020-01-05T16:01:11Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-BIA1-RIPE

organisation:  ORG-BA216-RIPE
org-name:    Municipality of Borlange
org-type:    OTHER
address:    Borlange Sweden
abuse-c:    AR47180-RIPE
admin-c:    MoB22-RIPE
tech-c:     MoB22-RIPE
mnt-ref:    BAHNHOF-NCC
mnt-by:     BAHNHOF-NCC
mnt-by:     MoB22-MNT
created:    2007-10-09T14:08:37Z
last-modified: 2018-06-26T11:04:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bahnhof DBM
address:    Bahnhof AB
address:    Tunnelgatan 2
address:    111 37 Stockholm
address:    Sweden
nic-hdl:    BD856-RIPE
mnt-by:     BAHNHOF-NCC
created:    2004-03-01T23:41:37Z
last-modified: 2021-06-17T13:53:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Municipality of Borlange
address:    781 81 Borlange
address:    SE
phone:     +46-243-74000
nic-hdl:    MoB22-RIPE
created:    2007-10-09T13:05:26Z
last-modified: 2016-04-06T21:55:04Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:1be0::/48
origin:     AS210317
mnt-by:     MoB22-MNT
created:    2019-11-19T15:39:34Z
last-modified: 2019-11-19T15:39:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]