| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS1837 NCIA
PREFIKSY:   NCIA AS1837
TRACEROUTE:  2001:67c:1a13:: 2001:67c:1a13::
LOOKING GLASS: 2001:67c:1a13:: 2001:67c:1a13::

inet6num:    2001:67c:1a00::/42
netname:    NC3A-NET
country:    BE
org:      ORG-NCA43-RIPE
admin-c:    AM34482-RIPE
tech-c:     AM34482-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NATO-MNT1
mnt-routes:   NATO-MNT1
abuse-c:    AC24859-RIPE
mnt-routes:   NATO-MNT1
mnt-domains:  NATO-MNT1
mnt-domains:  NATO-MNT1
created:    2009-12-23T10:43:56Z
last-modified: 2021-03-17T10:56:11Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Sb3-RIPE

organisation:  ORG-NCA43-RIPE
mnt-ref:    NATO-MNT1
org:      ORG-TNAT1-RIPE
org-name:    NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A)
country:    NL
remarks:    NATO Communications and Information Agency
org-type:    OTHER
address:    Rue Grande - N6
address:    7010 SHAPE
address:    Belgium
phone:     +3265443244
admin-c:    AM34482-RIPE
abuse-c:    AC24859-RIPE
mnt-ref:    NATO-MNT1
mnt-by:     NATO-MNT1
created:    2005-08-03T08:54:21Z
last-modified: 2022-12-01T17:03:30Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     AM34482-RIPE

person:     Aidan Murdock
address:    203, Bldg 302
address:    SHAPE, Belgium
address:    7010
phone:     +3265445280
nic-hdl:    AM34482-RIPE
mnt-by:     NATO-MNT1
created:    2013-12-18T18:21:27Z
last-modified: 2021-03-17T10:49:22Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-TNAT1-RIPE


route6:     2001:67c:1a13::/48
origin:     AS1837
descr:     NCIA
mnt-by:     NATO-MNT1
org:      ORG-TNAT1-RIPE
created:    2010-01-26T14:38:53Z
last-modified: 2021-03-17T10:59:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TNAT1-RIPE
org-name:    The North Atlantic Treaty Organization
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Bldg 302
address:    B-7010
address:    SHAPE
address:    BELGIUM
phone:     +3265445280
admin-c:    AM34482-RIPE
abuse-c:    AC24859-RIPE
mnt-ref:    NATO-MNT1
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NATO-MNT1
created:    2013-12-17T10:47:18Z
last-modified: 2023-11-15T14:43:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]