| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS61317 ASDETUK
PREFIKSY:   ASDETUK AS61317
TRACEROUTE:  2001:67c:15a2:: 2001:67c:15a2::
LOOKING GLASS: 2001:67c:15a2:: 2001:67c:15a2::

inet6num:    2001:67c:15a0::/46
netname:    EXCELLO-NET
country:    CZ
org:      ORG-ES222-RIPE
admin-c:    TC3829-RIPE
tech-c:     DIAL666-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DIALTELECOM-MNT
mnt-routes:   DIALTELECOM-MNT
mnt-routes:   EXCELLO-MNT
mnt-routes:   MNT-FIRSTCOLO
mnt-routes:   WIA-AS-MNT
mnt-routes:   ROOT-MNT
mnt-domains:  DIALTELECOM-MNT
mnt-domains:  EXCELLO-MNT
created:    2013-04-11T08:41:58Z
last-modified: 2016-09-30T12:05:15Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IA8-RIPE

organisation:  ORG-ES222-RIPE
org-name:    Excello s.r.o.
country:    CZ
org-type:    other
address:    Hviezdoslavova 508, Prague
abuse-c:    AC30914-RIPE
mnt-ref:    DIALTELECOM-MNT
mnt-by:     DIALTELECOM-MNT
created:    2013-03-26T13:50:20Z
last-modified: 2022-12-01T17:01:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Dial Telecom Hostmaster Role
address:    Dial Telecom, a.s.
address:    Krizikova 36a/237
address:    Praha 8
address:    186 00
address:    The Czech Republic
phone:     +420 226 204 400
phone:     +420 226 204 111
fax-no:     +420 226 204 197
org:      ORG-IA8-RIPE
admin-c:    MP1364-RIPE
admin-c:    JS50-RIPE
admin-c:    ZP389-RIPE
tech-c:     MP1364-RIPE
tech-c:     JS50-RIPE
tech-c:     ZP389-RIPE
tech-c:     RJ1598-RIPE
nic-hdl:    DIAL666-RIPE
abuse-mailbox: abuse@dialtelecom.cz
mnt-by:     DIALTELECOM-MNT
created:    2011-06-06T07:41:39Z
last-modified: 2015-08-06T14:43:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomas Charvat
address:    Excello s.r.o.
address:    Hviezdoslavova 508
address:    Praha 4
address:    149 00
address:    The Czech Republic
phone:     +420.739270250
nic-hdl:    TC3829-RIPE
mnt-by:     DIALTELECOM-MNT
created:    2012-09-07T13:19:59Z
last-modified: 2012-09-07T13:19:59Z
source:     RIPE


route6:     2001:67c:15a2::/48
origin:     AS61317
mnt-by:     DIALTELECOM-MNT
created:    2021-02-16T14:49:44Z
last-modified: 2021-02-16T14:49:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]