| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS5400 BT
PREFIKSY:   BT AS5400
TRACEROUTE:  2001:67c:14b0:: 2001:67c:14b0::
LOOKING GLASS: 2001:67c:14b0:: 2001:67c:14b0::

inet6num:    2001:67c:14b0::/48
netname:    CBS-NET
country:    NL
org:      ORG-CBvd1-RIPE
admin-c:    MvdA1-RIPE
admin-c:    SJMS-RIPE
tech-c:     MvdA1-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CBS-MNT
mnt-by:     STEFFANN-MNT
mnt-routes:   CBS-MNT
mnt-routes:   AS13127-MNT
mnt-routes:   STEFFANN-MNT
mnt-routes:   CIP-MNT
mnt-domains:  CBS-MNT
mnt-domains:  CBS-DNS-MNT
mnt-domains:  STEFFANN-MNT
created:    2012-10-16T07:29:59Z
last-modified: 2017-03-10T12:38:13Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SSP3-RIPE

organisation:  ORG-CBvd1-RIPE
org-name:    Centraal Bureau voor de Statistiek
country:    NL
org-type:    OTHER
address:    P.O. Box 4481
address:    NL - 6401 CZ Heerlen
address:    NL
abuse-c:    AC31351-RIPE
mnt-by:     CBS-MNT
mnt-ref:    CBS-MNT
mnt-by:     STEFFANN-MNT
mnt-ref:    STEFFANN-MNT
created:    2004-11-03T15:41:28Z
last-modified: 2023-01-26T12:32:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SJM Steffann NOC contact
address:    Tienwoningenweg 46
address:    7312 DN Apeldoorn
address:    The Netherlands
admin-c:    SJMS1-RIPE
tech-c:     SJMS1-RIPE
abuse-mailbox: abuse@steffann.nl
nic-hdl:    SJMS-RIPE
mnt-by:     STEFFANN-MNT
created:    2012-03-06T21:01:48Z
last-modified: 2020-12-15T15:07:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     BTS IAAS .
address:    CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
address:    CBSWeg 11
address:    6412 EX Heerlen
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 455706000
nic-hdl:    MvdA1-RIPE
created:    2003-01-29T15:12:41Z
last-modified: 2020-09-01T08:29:11Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     CBS-DNS-MNT


route6:     2001:67c:14b0::/48
descr:     Centraal bureau voor de Statistiek
origin:     AS13127
mnt-by:     AS13127-MNT
mnt-by:     CBS-MNT
created:    2017-03-13T08:43:44Z
last-modified: 2018-04-17T13:34:34Z
source:     RIPE


route6:     2001:67c:14b0::/48
descr:     Centraal bureau voor de Statistiek
origin:     AS5400
mnt-by:     CIP-MNT
created:    2012-11-08T10:38:02Z
last-modified: 2012-11-08T10:38:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]