| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS56554 IETF-MEETING
PREFIKSY:   IETF-MEETING AS56554
TRACEROUTE:  2001:67c:1232:: 2001:67c:1232::
LOOKING GLASS: 2001:67c:1232:: 2001:67c:1232::

inet6num:    2001:67c:1230::/46
netname:    ietf-ipv6-meeting-network
country:    CH
org:      ORG-IS136-RIPE
admin-c:    IED11-RIPE
tech-c:     IETF-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IETF-MNT
mnt-by:     netnod-mnt
mnt-routes:   IETF-MNT
mnt-domains:  ietf-MNT
created:    2010-11-18T17:16:42Z
last-modified: 2021-05-07T13:24:05Z
source:     RIPE
remarks:    geofeed: https://noc.ietf.org/geo/google.csv
sponsoring-org: ORG-NIE1-RIPE

organisation:  ORG-IS136-RIPE
org-name:    Internet Society
country:    CH
org-type:    OTHER
address:    Galerie Jean-Malbuisson 15, CH-1204 Geneva, Switzerland
abuse-c:    AR28097-RIPE
mnt-ref:    netnod-mnt
mnt-by:     ietf-mnt
created:    2010-11-09T08:26:08Z
last-modified: 2022-12-01T16:31:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IETF Executive Director
address:    c/o Association Management Solutions, LLC (AMS)
address:    5177 Brandin Court
address:    Fremont, California 94538
address:    USA
nic-hdl:    IED11-RIPE
mnt-by:     IETF-MNT
created:    2019-03-26T08:38:58Z
last-modified: 2019-03-26T08:38:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IETF NOC
address:    c/o Association Management Solutions, LLC (AMS)
address:    5177 Brandin Court
address:    Fremont, California 94538
address:    USA
tech-c:     JM13150-RIPE
tech-c:     SC21890-RIPE
tech-c:     WK1766-RIPE
tech-c:     CS218
nic-hdl:    IETF-RIPE
mnt-by:     IETF-MNT
created:    2019-03-26T08:30:32Z
last-modified: 2019-05-28T14:36:16Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:1232::/48
origin:     AS56554
mnt-by:     IETF-MNT
created:    2022-02-03T08:50:53Z
last-modified: 2022-02-03T08:50:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]