| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS198430 VBIZ-PL
PREFIKSY:   VBIZ-PL AS198430
TRACEROUTE:  2001:678:d40:: 2001:678:d40::
LOOKING GLASS: 2001:678:d40:: 2001:678:d40::

inet6num:    2001:678:d40::/48
netname:    v-biz
country:    PL
org:      ORG-vPG2-RIPE
admin-c:    ATMA1-RIPE
admin-c:    PG6230-RIPE
tech-c:     PG6230-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2020-04-30T19:32:31Z
last-modified: 2020-11-16T17:35:40Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-vPG2-RIPE
org-name:    vSolutions z o.o.
org-type:    OTHER
address:    vSolutions Pawel Gruszecki
address:    ul. Francuska 35-37
address:    40-027 Katowice
address:    Poland
phone:     +48 32 757 08 60
fax-no:     +48 32 757 08 61
admin-c:    PG6230-RIPE
tech-c:     PG6230-RIPE
abuse-c:    AR21639-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2010-05-04T09:49:54Z
last-modified: 2020-04-30T19:40:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ATMAN NOC
address:    ATM S.A.
address:    ul. Grochowska 21a
address:    04-186 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48-22-5156900
fax-no:     +48-22-5156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    IM5944-RIPE
admin-c:    SO1041-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    MW8754-RIPE
admin-c:    AW6357-RIPE
admin-c:    HW3878-RIPE
tech-c:     AW1695-RIPE
tech-c:     IM5944-RIPE
tech-c:     SO1041-RIPE
tech-c:     MW2381-RIPE
tech-c:     LP11986-RIPE
tech-c:     AP29256-RIPE
tech-c:     MW8754-RIPE
tech-c:     AW6357-RIPE
tech-c:     HW3878-RIPE
nic-hdl:    ATMA1-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2002-08-04T14:06:36Z
last-modified: 2022-07-20T14:16:00Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@atman.pl

person:     Pawel Gruszecki
address:    vSolutions
address:    ul. Francuska 35-37
address:    40-027 Katowice
address:    PL
phone:     +48 32 757 08 60
nic-hdl:    PG6230-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2009-12-17T13:26:10Z
last-modified: 2012-04-25T09:57:58Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:d40::/48
descr:     vSolutions
origin:     AS198430
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2020-05-04T11:09:50Z
last-modified: 2020-05-04T11:09:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]