| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS207647 INTENTION-AS
PREFIKSY:   INTENTION-AS AS207647
TRACEROUTE:  2001:678:be4:: 2001:678:be4::
LOOKING GLASS: 2001:678:be4:: 2001:678:be4::

inet6num:    2001:678:be4::/48
netname:    ORG-IB126-RIPE
country:    NL
org:      ORG-IB126-RIPE
admin-c:    TM1388-RIPE
tech-c:     TM1388-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     INTN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2020-05-20T10:05:42Z
last-modified: 2020-11-16T17:34:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FNB7-RIPE

organisation:  ORG-IB126-RIPE
org-name:    Intention B.V.
org-type:    OTHER
address:    Postbus 33
address:    5427 ZG BOEKEL
address:    The Netherlands
phone:     +31 88 603 39 39
fax-no:     +31 88 603 39 49
abuse-c:    AR21279-RIPE
mnt-ref:    INTN-MNT
mnt-by:     INTN-MNT
created:    2020-05-18T09:55:58Z
last-modified: 2020-05-18T09:56:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Intention Hostmaster
address:    Intention B.V.
address:    Postbus 33
address:    NL-5427 ZG BOEKEL
address:    The Netherlands
address:    www.intention.nl
mnt-by:     INTN-MNT
phone:     +31 88 603 39 39
fax-no:     +31 88 603 39 49
nic-hdl:    TM1388-RIPE
remarks:    ------------------------------------
remarks:    For abuse notification send email to
remarks:    abuse@intention.nl
remarks:    ------------------------------------
created:    2003-08-13T16:05:38Z
last-modified: 2020-05-15T09:26:36Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:be4::/48
origin:     AS207647
mnt-by:     INTN-MNT
created:    2020-01-09T10:22:09Z
last-modified: 2020-01-09T10:22:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]