| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57801 SK-NIC-AS
PREFIKSY:   SK-NIC-AS AS57801
TRACEROUTE:  2001:678:9c:: 2001:678:9c::
LOOKING GLASS: 2001:678:9c:: 2001:678:9c::

inet6num:    2001:678:9c::/48
netname:    C-TLD-SK
country:    SK
org:      ORG-Sa944-RIPE
admin-c:    CNO4-RIPE
tech-c:     CNO4-RIPE
status:     ASSIGNED ANYCAST
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-lower:   RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKNIC-MNT
mnt-routes:   SKNIC-MNT
mnt-domains:  SKNIC-MNT
created:    2014-08-01T08:21:56Z
last-modified: 2021-05-19T10:53:51Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Ca995-RIPE

organisation:  ORG-Sa944-RIPE
org-name:    SK-NIC, a.s.
country:    SK
org-type:    OTHER
address:    P.O.BOX 49
address:    840 00 Bratislava 4
address:    Slovak Republic
abuse-c:    AC29221-RIPE
mnt-ref:    SKNIC-MNT
mnt-by:     SKNIC-MNT
admin-c:    CNO4-RIPE
tech-c:     CNO4-RIPE
created:    2011-11-10T14:53:30Z
last-modified: 2022-12-01T16:46:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CentralNic Network Operations
address:    CentralNic Ltd
address:    4th Floor, Saddlers House
address:    44 Gutter Lane
address:    London
address:    EC2V 6BR
address:    United Kingdom
org:      ORG-CL213-RIPE
admin-c:    DNS53
admin-c:    CACH3
admin-c:    KA4521-RIPE
admin-c:    JH30387-RIPE
tech-c:     DNS53
nic-hdl:    CNO4-RIPE
mnt-by:     CENTRALNIC-MNT
created:    2013-04-08T09:10:27Z
last-modified: 2023-01-25T14:22:39Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:9c::/48
descr:     SK-NIC, a.s.
descr:     c.tld.sk anycast network
org:      ORG-Sa944-RIPE
origin:     AS57801
mnt-lower:   SKNIC-MNT
mnt-routes:   SKNIC-MNT
mnt-by:     SKNIC-MNT
created:    2014-08-04T04:57:14Z
last-modified: 2021-05-19T10:54:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Sa944-RIPE
org-name:    SK-NIC, a.s.
country:    SK
org-type:    OTHER
address:    P.O.BOX 49
address:    840 00 Bratislava 4
address:    Slovak Republic
abuse-c:    AC29221-RIPE
mnt-ref:    SKNIC-MNT
mnt-by:     SKNIC-MNT
admin-c:    CNO4-RIPE
tech-c:     CNO4-RIPE
created:    2011-11-10T14:53:30Z
last-modified: 2022-12-01T16:46:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]