| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS206884 FI-AS
PREFIKSY:   FI-AS AS206884
TRACEROUTE:  2001:678:8f8:: 2001:678:8f8::
LOOKING GLASS: 2001:678:8f8:: 2001:678:8f8::

inet6num:    2001:678:8f8::/48
netname:    FI-V6-NET
descr:     Finansinspektionen
country:    SE
org:      ORG-FI57-RIPE
admin-c:    GUSK2-RIPE
tech-c:     GUSK2-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2019-01-11T12:32:20Z
last-modified: 2020-11-16T17:33:26Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-FI57-RIPE
org-name:    Finansinspektionen
country:    SE
org-type:    OTHER
address:    Box 7821
address:    SE-103 97 Stockholm
address:    Sweden
abuse-c:    FI1720-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2019-01-11T09:45:16Z
last-modified: 2023-05-04T11:25:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gunnar Skarlen
address:    Finansinspektionen
address:    Brunnsgatan 3
address:    SE-111 38 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46840898294
nic-hdl:    GUSK2-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2019-01-11T09:45:14Z
last-modified: 2019-01-11T09:45:14Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:8f8::/48
descr:     Finansinspektionen
origin:     AS206884
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2020-05-26T09:38:40Z
last-modified: 2020-05-26T09:38:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]