| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.173.74 (lg) / ec2-3-235-173-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ad4a::3eb:ad4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS59891 FSIT
PREFIKSY:   FSIT AS59891
TRACEROUTE:  2001:678:824:: 2001:678:824::
LOOKING GLASS: 2001:678:824:: 2001:678:824::

inet6num:    2001:678:824::/48
netname:    CH-StoreHost-Network
country:    CH
org:      ORG-SB537-RIPE
admin-c:    NA5986-RIPE
tech-c:     NA5986-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FSIT
created:    2018-09-13T13:57:49Z
last-modified: 2020-11-16T17:36:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FA509-RIPE

organisation:  ORG-SB537-RIPE
org-name:    Store-Host Baumgartner
org-type:    OTHER
address:    Feldhofstrasse 18
address:    9463 Oberriet
address:    Switzerland
abuse-c:    NA5986-RIPE
mnt-ref:    SINAVPS-MNT
mnt-by:     SINAVPS-MNT
created:    2018-06-20T18:10:38Z
last-modified: 2018-09-13T12:34:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Administrator
address:    Feldhofstrasse 18
address:    9463 Oberriet
abuse-mailbox: info@store-host.com
nic-hdl:    NA5986-RIPE
mnt-by:     SINAVPS-MNT
created:    2018-06-20T18:09:56Z
last-modified: 2018-06-20T18:10:31Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:824::/48
descr:     FSIT AG - Hosted Services
origin:     AS59891
mnt-by:     MNT-FSIT
created:    2018-09-13T15:54:55Z
last-modified: 2018-09-13T15:54:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]