| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS35714 INFOSERVICE-UA
PREFIKSY:   INFOSERVICE-UA AS35714
TRACEROUTE:  2001:678:768:3400:: 2001:678:768:3400::
LOOKING GLASS: 2001:678:768:3400:: 2001:678:768:3400::

inet6num:    2001:678:768::/48
netname:    INFOSERVICE-UA
country:    UA
org:      ORG-ICPV1-RIPE
admin-c:    IVB18-RIPE
admin-c:    GSO1-RIPE
tech-c:     IVB18-RIPE
tech-c:     GSO1-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GSO
mnt-by:     MNT-IS
mnt-routes:   MNT-IS
mnt-domains:  MNT-IS
created:    2018-06-25T13:21:52Z
last-modified: 2020-11-16T17:35:35Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-PS152-RIPE

organisation:  ORG-ICPV1-RIPE
org-name:    PP "Infoservis-Link"
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Infoservice, Yelyzavety Chavdar St, 1, Kyiv, Ukraine, 02000
abuse-c:    AR19618-RIPE
mnt-ref:    MNT-IS
mnt-by:     MNT-IS
created:    2005-10-27T12:34:23Z
last-modified: 2023-09-26T09:43:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     German G. Sokolovsky
address:    Infoservice,
address:    14 Gvardeyskiy avenue
mnt-by:     MNT-GSO
phone:     +380 64 5229941
phone:     +380 64 5229941
nic-hdl:    GSO1-RIPE
created:    2005-02-11T07:26:13Z
last-modified: 2023-10-25T11:21:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Igor V. Belikov
address:    Ukraine
mnt-by:     MNT-IVB
phone:     +380 97 0750963
phone:     +380 50 2182144
nic-hdl:    IVB18-RIPE
created:    2005-10-27T13:38:17Z
last-modified: 2023-10-25T12:22:29Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:768::/48
descr:     Infoservice network
origin:     AS35714
mnt-by:     MNT-IS
created:    2018-07-06T11:15:48Z
last-modified: 2018-07-06T11:15:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]