| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.248.103 (lg) / ec2-34-238-248-103.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:f867::22ee:f867 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50816 SELLERENGINE
PREFIKSY:   SELLERENGINE AS50816
TRACEROUTE:  2001:678:218:: 2001:678:218::
LOOKING GLASS: 2001:678:218:: 2001:678:218::

inet6num:    2001:678:218::/48
netname:    SELLERENGINE-ROMANIA
country:    RO
org:      ORG-SRS36-RIPE
sponsoring-org: ORG-SGSS3-RIPE
admin-c:    TMC29-RIPE
tech-c:     STAA2-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SELLERENGINE-MNT
created:    2016-07-13T14:34:15Z
last-modified: 2016-07-13T14:39:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SRS36-RIPE
org-name:    SELLERENGINE ROMANIA SRL
org-type:    OTHER
address:    Strada Doctor Frederic Joliot-Curie, Nr. 11, Sector 5, Bucuresti, ROMANIA
abuse-c:    STAA2-RIPE
admin-c:    TMC29-RIPE
mnt-ref:    SELLERENGINE-MNT
mnt-by:     SELLERENGINE-MNT
created:    2016-07-11T13:58:24Z
last-modified: 2018-08-08T06:41:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SELLERENGINE Tech and Abuse Department
address:    Strada Doctor Frederic Joliot-Curie, Nr. 11, Sector 5, Bucuresti, ROMANIA
abuse-mailbox: abuse@sellerengine.com
nic-hdl:    STAA2-RIPE
mnt-by:     SELLERENGINE-MNT
created:    2016-07-12T12:23:28Z
last-modified: 2018-08-08T06:43:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tianu Mihai - Cristian
address:    Strada Doctor Frederic Joliot-Curie, Nr. 11, Sector 5, Bucuresti, ROMANIA
phone:     +40721.308.493
nic-hdl:    TMC29-RIPE
mnt-by:     SELLERENGINE-MNT
created:    2016-07-12T12:19:22Z
last-modified: 2018-08-08T06:42:22Z
source:     RIPE


route6:     2001:678:218::/48
origin:     AS50816
mnt-by:     SELLERENGINE-MNT
created:    2016-07-13T14:42:04Z
last-modified: 2016-07-13T14:42:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]