| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS202739 routing-rocks
PREFIKSY:   routing-rocks AS202739
TRACEROUTE:  2001:678:1e0:: 2001:678:1e0::
LOOKING GLASS: 2001:678:1e0:: 2001:678:1e0::

inet6num:    2001:678:1e0::/48
netname:    routing-rocks
country:    DE
org:      ORG-DC134-RIPE
admin-c:    DAN213-RIPE
tech-c:     DAN213-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     dan-nrw-mnt
created:    2016-06-14T09:38:15Z
last-modified: 2020-11-16T17:33:46Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MMSG1-RIPE

organisation:  ORG-DC134-RIPE
org-name:    Daniel Czerwonk
country:    DE
org-type:    OTHER
admin-c:    DAN213-RIPE
tech-c:     DAN213-RIPE
address:    Walpurgisstr. 14
address:    45131 Essen
address:    Germany
abuse-c:    RN4437-RIPE
mnt-ref:    dan-nrw-mnt
mnt-by:     dan-nrw-mnt
created:    2016-06-13T11:51:37Z
last-modified: 2022-12-01T17:01:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Czerwonk
address:    Walpurgisstr. 14
address:    45131 Essen
address:    Germany
phone:     +4920161245280
nic-hdl:    DAN213-RIPE
mnt-by:     dan-nrw-mnt
created:    2016-09-29T12:38:04Z
last-modified: 2020-11-25T11:46:56Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-DC134-RIPE


route6:     2001:678:1e0::/48
origin:     AS202739
mnt-by:     dan-nrw-mnt
created:    2016-06-14T15:19:02Z
last-modified: 2016-06-14T15:19:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]