| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2001:678:1ac:: 2001:678:1ac::
LOOKING GLASS: 2001:678:1ac:: 2001:678:1ac::

inet6num:    2001:678:1ac::/48
netname:    UK-BT-20190716
country:    GB
org:      ORG-RBC4-RIPE
sponsoring-org: ORG-BPIS1-RIPE
admin-c:    SW4727-RIPE
tech-c:     SM35796-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BTNET-MNT
created:    2019-07-16T08:38:12Z
last-modified: 2019-07-16T08:38:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RBC4-RIPE
org-name:    Rochdale Borough Council
org-type:    OTHER
address:    Rochdale
address:    OL16 1XU
abuse-c:    AR52926-RIPE
mnt-ref:    BTNET-MNT
mnt-by:     BTNET-MNT
created:    2019-05-28T09:21:31Z
last-modified: 2019-05-28T09:21:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Steven Martin
address:    Rochdale
address:    OL16 1XU
phone:     +44(0)1706 927777
nic-hdl:    SM35796-RIPE
mnt-by:     BTNET-MNT
created:    2019-05-28T08:45:13Z
last-modified: 2019-06-04T08:42:23Z
source:     RIPE

person:     Steve Wright
address:    Room 211
address:    Telephone Exchange
address:    Cawthorne Street
address:    Lancaster
address:    UK
phone:     +44 (0)1133 828953
fax-no:     +44 (0)1524 381064
nic-hdl:    SW4727-RIPE
mnt-by:     BTNET-INFRA-MNT
created:    2001-09-25T17:22:31Z
last-modified: 2019-10-31T13:16:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]