| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS43832 RIPN-NS5-RU-MSK
PREFIKSY:   RIPN-NS5-RU-MSK AS43832
TRACEROUTE:  2001:678:17:: 2001:678:17::
LOOKING GLASS: 2001:678:17:: 2001:678:17::

inet6num:    2001:678:17::/48
netname:    ns5-msk-ix-net
descr:     SECONDARY RU SERVICE
country:    RU
org:      ORG-CFTR1-RIPE
admin-c:    RU-ORG
tech-c:     RU-ORG
status:     ASSIGNED ANYCAST
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-lower:   RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
mnt-routes:   RUIX-MNT
mnt-domains:  RUIX-MNT
created:    2010-04-13T12:49:14Z
last-modified: 2019-04-09T10:14:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JCE1-RIPE

organisation:  ORG-CFTR1-RIPE
org-name:    Coordination Center for TLD RU
org-type:    OTHER
address:    123242, Moscow, ul. Zoologicheskaya, 8
abuse-c:    ACRO22082-RIPE
phone:     +7 499 254-88-94
fax-no:     +7 499 254-89-63
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2014-03-26T14:45:36Z
last-modified: 2019-01-31T09:55:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RU and SU Administration Group
address:    Russian Institute for Public Networks
address:    1 Kurchatov square
address:    123182 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 737 0601
phone:     +7 495 737 0602
phone:     +7 495 737 0603
fax-no:     +7 495 946 9841
admin-c:    AL86-RIPE
tech-c:     OKV3-RIPE
tech-c:     ZYM-RIPE
nic-hdl:    RU-ORG
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2006-05-02T15:30:14Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:17::/49
descr:     NS5-MSK-IX-RU
origin:     AS43832
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2010-05-06T12:32:12Z
last-modified: 2010-05-06T12:32:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]