| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.75.174 (lg) / ec2-3-235-75-174.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:4bae::3eb:4bae (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS20609 kazaczsro
PREFIKSY:   kazaczsro AS20609
TRACEROUTE:  2001:678:104:: 2001:678:104::
LOOKING GLASS: 2001:678:104:: 2001:678:104::

inet6num:    2001:678:104::/48
netname:    CZ-MESTO-VESELI
descr:     tr. Masarykova 119, Veseli nad Moravou, CZ
geoloc:     48.952153 17.380038
country:    CZ
org:      ORG-MEVE1-RIPE
sponsoring-org: ORG-KS127-RIPE
admin-c:    JK10304-RIPE
admin-c:    PK7934-RIPE
tech-c:     JK10304-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     cz-kazacz-1-mnt
mnt-by:     MESTO-VESELI-MNT
created:    2016-03-22T14:02:33Z
last-modified: 2016-04-14T09:50:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MEVE1-RIPE
org-name:    Mesto Veseli nad Moravou
org-type:    OTHER
address:    tr. Masarykova 119, Veseli nad Moravou 698 01, CZ
abuse-c:    ACRO431-RIPE
mnt-ref:    MESTO-VESELI-MNT
mnt-by:     cz-kazacz-1-mnt
mnt-by:     MESTO-VESELI-MNT
created:    2016-03-15T14:13:24Z
last-modified: 2016-03-15T14:13:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jiri Kazik
address:    Jana Nerudy 1313, Veseli nad Moravou, CZ
phone:     +420731520771
nic-hdl:    JK10304-RIPE
mnt-by:     cz-kazacz-1-mnt
created:    2015-07-08T15:35:42Z
last-modified: 2016-04-16T01:31:13Z
source:     RIPE

person:     Petr Kebrle
address:    tr. Masarykova 119, Veseli nad Moravou 698 01, CZ
phone:     +420 724 162 273
nic-hdl:    PK7934-RIPE
mnt-by:     MESTO-VESELI-MNT
created:    2016-03-15T14:05:42Z
last-modified: 2016-03-15T14:05:42Z
source:     RIPE


route6:     2001:678:104::/48
origin:     AS20609
mnt-by:     cz-kazacz-1-mnt
mnt-by:     MESTO-VESELI-MNT
created:    2016-03-22T15:34:49Z
last-modified: 2016-03-22T15:34:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]