| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39832 NO-OPERA
PREFIKSY:   NO-OPERA AS39832
TRACEROUTE:  2001:4c28:b000:: 2001:4c28:b000::
LOOKING GLASS: 2001:4c28:b000:: 2001:4c28:b000::

inet6num:    2001:4c28::/29
netname:    NO-OPERA-20101014
country:    NO
org:      ORG-OSA28-RIPE
admin-c:    OSA34-RIPE
tech-c:     OSA34-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2018-08-24T08:25:32Z
last-modified: 2018-08-24T08:25:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OSA28-RIPE
org-name:    Opera Software AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    P.O. Box 4214 Nydalen
address:    NO-0401
address:    Oslo
address:    NORWAY
phone:     +4723692400
fax-no:     +4723692401
admin-c:    OSA34-RIPE
abuse-c:    OSAA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OPERA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2010-10-13T13:04:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Opera Software AS Netops
address:    P.O. Box 4214 Nydalen
address:    NO-0401 Oslo
address:    Norway
abuse-mailbox: abuse@opera.software
admin-c:    MA22371-RIPE
tech-c:     MA22371-RIPE
nic-hdl:    OSA34-RIPE
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2010-09-01T09:04:57Z
last-modified: 2020-11-06T11:21:25Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:4c28:b000::/48
origin:     AS39832
mnt-by:     MA2211-RIPE
mnt-by:     OPERA-MNT
created:    2019-10-24T10:20:47Z
last-modified: 2019-10-24T10:20:47Z
source:     RIPE
descr:     NG-OPERA-LGS-1
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]