| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS206557 ELTELE
PREFIKSY:   ELTELE AS206557
TRACEROUTE:  2001:4b80:: 2001:4b80::
LOOKING GLASS: 2001:4b80:: 2001:4b80::

inet6num:    2001:4b80::/29
netname:    NO-INORD-20050215
country:    NO
org:      ORG-ENA1-RIPE
admin-c:    EA1427-RIPE
tech-c:     ET1427-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INORD-MNT
mnt-lower:   INORD-MNT
mnt-lower:   INORD-MNT
mnt-routes:   AS2116-MNT
created:    2013-11-13T15:39:05Z
last-modified: 2016-12-02T14:59:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ENA1-RIPE
org-name:    Eltele AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Markedsgata 3
address:    NO-9509
address:    Alta
address:    NORWAY
phone:     +4740016300
fax-no:     +4778456501
abuse-c:    AR16334-RIPE
mnt-ref:    INORD-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INORD-MNT
admin-c:    EA1427-RIPE
tech-c:     ET1427-RIPE
created:    2004-04-17T11:45:21Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ELTELE ADMIN
address:    Markedsgata 3, 9509 Alta, Norway
admin-c:    JTA26-RIPE
admin-c:    SVDB99-RIPE
admin-c:    KS9732-RIPE
nic-hdl:    EA1427-RIPE
mnt-by:     INORD-MNT
created:    2006-05-22T13:24:16Z
last-modified: 2018-05-02T14:00:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ELTELE TECH
address:    Kunnskapsparken
tech-c:     JTA26-RIPE
tech-c:     SVDB99-RIPE
tech-c:     KS9732-RIPE
nic-hdl:    ET1427-RIPE
mnt-by:     INORD-MNT
created:    2006-05-22T13:28:14Z
last-modified: 2017-12-04T12:53:00Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:4b80::/29
descr:     Eltele AS
origin:     AS206557
mnt-by:     INORD-MNT
created:    2017-11-16T09:51:53Z
last-modified: 2017-11-16T09:51:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]