| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57367 ECO-ATMAN-PL
PREFIKSY:   ECO-ATMAN-PL AS57367
TRACEROUTE:  2001:1a68:ec00:0000:0000:0000:0000:0000 2001:1a68:ec00:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2001:1a68:ec00:0000:0000:0000:0000:0000 2001:1a68:ec00:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2001:1a68::/32
netname:    PL-ATMAN-20040220
descr:     Provider Local Registry
country:    PL
org:      ORG-AS25-RIPE
admin-c:    ATMA2-RIPE
tech-c:     ATMA2-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
mnt-lower:   ATMAN-MNT
mnt-routes:   ATMAN-MNT
created:    2004-02-20T11:37:16Z
last-modified: 2016-07-19T13:29:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AS25-RIPE
org-name:    Atman Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Ul. Grochowska 21a
address:    04-186
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48225156160
phone:     +48225156100
fax-no:     +48225156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    ATMA1-RIPE
admin-c:    ATMA2-RIPE
abuse-c:    AA26248-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2004-04-17T11:46:37Z
last-modified: 2022-11-04T16:30:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ATMAN RIPE Administrators
address:    ATM S.A.
address:    ul. Grochowska 21a
address:    04-186 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48-22-5156160
fax-no:     +48-22-5156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    IM5944-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    MW8754-RIPE
admin-c:    AW6357-RIPE
admin-c:    JM22993-RIPE
tech-c:     AW1695-RIPE
tech-c:     IM5944-RIPE
tech-c:     MW2381-RIPE
tech-c:     LP11986-RIPE
tech-c:     AP29256-RIPE
tech-c:     MW8754-RIPE
tech-c:     AW6357-RIPE
tech-c:     JM22993-RIPE
nic-hdl:    ATMA2-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2002-08-04T14:06:36Z
last-modified: 2024-01-08T11:36:26Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@atman.pl


route6:     2001:1a68:ec00::/40
descr:     ECO Atman IPv6
origin:     AS57367
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2021-02-12T13:59:40Z
last-modified: 2021-02-12T13:59:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]