| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS6805 TDDE-ASN1
PREFIKSY:   TDDE-ASN1 AS6805
TRACEROUTE:  2001:1a28:: 2001:1a28::
LOOKING GLASS: 2001:1a28:: 2001:1a28::

inet6num:    2001:1a28::/32
netname:    DE-MEDIAWAYS-20040202
country:    DE
org:      ORG-TDG4-RIPE
admin-c:    MWH6-RIPE
tech-c:     MWH6-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MDA-Z
mnt-lower:   MDA-Z
mnt-routes:   MDA-Z
created:    2004-02-02T11:04:40Z
last-modified: 2018-07-30T09:56:48Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TDG4-RIPE
org-name:    Telefonica Germany GmbH & Co.OHG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Georg-Brauchle-Ring 50
address:    80992
address:    Mnchen
address:    GERMANY
phone:     +498924420
fax-no:     +49892442198224
admin-c:    RCM25-RIPE
admin-c:    DK9212-RIPE
abuse-c:    MWH6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MDA-Z
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MDA-Z
created:    2004-04-17T12:45:50Z
last-modified: 2022-03-31T09:17:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      mediaWays Hostmaster
address:    Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
address:    Georg-Brauchle-Ring 50
address:    80992 Muenchen
address:    DE
phone:     +498924420
fax-no:     +49892442198224
abuse-mailbox: abuse.de@telefonica.com
admin-c:    DK9212-RIPE
admin-c:    RCM25-RIPE
tech-c:     TG819-RIPE
tech-c:     ASZ-RIPE
nic-hdl:    MWH6-RIPE
mnt-by:     MDA-Z
created:    2001-11-06T10:42:25Z
last-modified: 2022-03-31T09:18:07Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:1a28::/32
descr:     E-plus Mobilfunk GmbH & Co KG
origin:     AS12638
created:    2005-05-10T13:02:30Z
last-modified: 2005-05-10T13:02:30Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     AS12638-MNT


route6:     2001:1a28::/32
descr:     Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
remarks:    netname: DE-MEDIAWAYS
origin:     AS6805
mnt-by:     MDA-Z
created:    2018-08-08T09:06:24Z
last-modified: 2018-08-08T09:16:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]