| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS9008 ASN-VO
PREFIKSY:   ASN-VO AS9008
TRACEROUTE:  2001:1612:: 2001:1612::
LOOKING GLASS: 2001:1612:: 2001:1612::

inet6num:    2001:1610::/29
netname:    LU-VO-20031027
country:    LU
org:      ORG-VOS1-RIPE
admin-c:    CS608-RIPE
tech-c:     CS1730-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VO-NOC-MNT
mnt-routes:   VO-NOC-MNT
created:    2017-06-26T13:49:57Z
last-modified: 2017-06-26T13:49:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VOS1-RIPE
org-name:    Visual Online S.A.
country:    LU
org-type:    LIR
address:    6, rue Goell
address:    5326
address:    Luxembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +3524244111
fax-no:     +35242441144
mnt-ref:    VO-NOC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VO-NOC-MNT
admin-c:    CS1730-RIPE
admin-c:    CS608-RIPE
abuse-c:    AD10914-RIPE
created:    2004-04-17T11:37:54Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian Schmit
address:    Visual Online S.A.
address:    P.O. Box 2534
address:    L-1025 Luxembourg
phone:     +352-424411-1
fax-no:     +352-424411-44
nic-hdl:    CS1730-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-06-29T15:10:04Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     VO-NOC-MNT

person:     Claude Schuler
address:    Visual Online S.A.
address:    P.O. Box 2534
address:    L-1025 Luxembourg
address:    Luxembourg
phone:     +352-424411-1
fax-no:     +352-424411-44
nic-hdl:    CS608-RIPE
mnt-by:     VO-NOC-MNT
created:    2001-11-20T21:14:28Z
last-modified: 2010-10-18T09:32:03Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:1612::/32
descr:     Visual Online S.A.
descr:     Internet IP space
descr:     E-Mail: noc@vo.lu
origin:     AS9008
mnt-by:     VO-NOC-MNT
mnt-lower:   VO-NOC-MNT
mnt-routes:   VO-NOC-MNT
created:    2021-04-06T10:37:39Z
last-modified: 2022-03-09T10:45:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]