| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2001:0df0:0215:0000:0000:0000:0000:0000 2001:0df0:0215:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2001:0df0:0215:0000:0000:0000:0000:0000 2001:0df0:0215:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2001:df0:215::/48
netname:    THOMAX-AU-V6
descr:     THOMAX TECHNOLOGY PTY LTD
descr:     SYD V6
country:    AU
org:      ORG-TTPL4-AP
admin-c:    TTPL2-AP
tech-c:     TTPL2-AP
abuse-c:    AT1453-AP
status:     ASSIGNED PORTABLE
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-routes:   MAINT-THOMAX-AU
mnt-irt:    IRT-THOMAX-AU1
last-modified: 2021-01-10T22:03:30Z
source:     APNIC

irt:      IRT-THOMAX-AU1
address:    PO BOX 6388, BAULKHAM HILLS, NSW, 2153
e-mail:     networkadmin@thomax.com.au
abuse-mailbox: abuse@thomax.com.au
admin-c:    TTPL2-AP
tech-c:     TTPL2-AP
auth:      # Filtered
remarks:    networkadmin@thomax.com.au was validated on 2024-05-22
remarks:    abuse@thomax.com.au was validated on 2024-05-22
mnt-by:     MAINT-THOMAX-AU
last-modified: 2024-05-22T21:13:09Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-TTPL4-AP
org-name:    Thomax Technology Pty Ltd
org-type:    LIR
country:    AU
address:    PO BOX 87
phone:     +61-2-8378-5500
fax-no:     +61-2-8378-5599
e-mail:     support@thomax.com.au
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2023-09-05T02:15:49Z
source:     APNIC

role:      ABUSE THOMAXAU1
address:    PO BOX 6388, BAULKHAM HILLS, NSW, 2153
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     networkadmin@thomax.com.au
admin-c:    TTPL2-AP
tech-c:     TTPL2-AP
nic-hdl:    AT1453-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-THOMAX-AU1
remarks:    networkadmin@thomax.com.au was validated on 2024-05-22
remarks:    abuse@thomax.com.au was validated on 2024-05-22
abuse-mailbox: abuse@thomax.com.au
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2024-05-22T21:13:29Z
source:     APNIC

role:      THOMAX TECHNOLOGY PTY LTD - network administrator
address:    PO BOX 6388, BAULKHAM HILLS, NSW, 2153
country:    AU
phone:     +61298602706
e-mail:     networkadmin@thomax.com.au
admin-c:    TTPL2-AP
tech-c:     TTPL2-AP
nic-hdl:    TTPL2-AP
mnt-by:     MAINT-THOMAX-AU
last-modified: 2011-04-12T22:58:36Z
source:     APNIC


route6:     2001:df0:215::/48
origin:     AS56199
descr:     Thomax Technology Pty Ltd
        PO BOX 87
mnt-by:     MAINT-THOMAX-AU
last-modified: 2020-10-03T00:39:07Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]