| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS12871 NL-CONCEPTS
PREFIKSY:   NL-CONCEPTS AS12871
TRACEROUTE:  2001:0838:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2001-838--.fixed6.kpn.net
LOOKING GLASS: 2001:0838:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2001-838--.fixed6.kpn.net

inet6num:    2001:838::/29
netname:    NL-WAPI-20020724
country:    NL
org:      ORG-WAPI1-RIPE
admin-c:    PT978-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
tech-c:     PT978-RIPE
tech-c:     KPN-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
remarks:    Please mail abuse issues to: abuse@planet.nl
remarks:    Please mail security issues to: security@planet.nl
remarks:    KPN-ISP-FABRIEK
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
mnt-lower:   AS8737-MNT
mnt-lower:   KPN-MNT
mnt-routes:   AS8737-MNT
created:    2014-12-29T10:37:04Z
last-modified: 2016-09-15T16:28:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WAPI1-RIPE
org-name:    KPN B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Maanplein 55
address:    2516 CK
address:    Den Haag
address:    NETHERLANDS
phone:     +70 4513398
admin-c:    BAKC-RIPE
admin-c:    RH672-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
admin-c:    BAKC-RIPE
abuse-c:    PT978-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KPN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-04-17T11:44:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:21:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KPN Internet
address:    KPN
address:    P.O. Box 30000
address:    2500 GA Den Haag
address:    Netherlands
phone:     +31 70 4513500
phone:     +31 70 4513398
fax-no:     +31 70 4511116
abuse-mailbox: abuse@kpn.com
remarks:    trouble: +----------------------------------------------------+
remarks:    trouble: | Peering/operational issues: peering-office@kpn.com |
remarks:    trouble: +----------------------------------------------------+
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
admin-c:    TJ354-RIPE
tech-c:     BC70-RIPE
tech-c:     MH5996-RIPE
tech-c:     AO1625-RIPE
tech-c:     TJ354-RIPE
tech-c:     JDM1-RIPE
tech-c:     FD5688-RIPE
remarks:    ==========================================================
remarks:    Role Object for KPN Internet Solutions
remarks:    For urgent operational issues, change requests, routing
remarks:    policies, etc use the email address "peering-office@kpn.com"
remarks:    For portscans, DoS attacks and spam complaints, please
remarks:    use the email address "abuse@kpn.com".
remarks:    Please include all headers and logging where appropriate.
remarks:    For domain changes use the email address "domain@kpn.com"
remarks:    ==========================================================
nic-hdl:    KPN-RIPE
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-08-11T08:57:52Z
last-modified: 2020-03-03T15:07:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KPN B.V.
address:    Stationsstraat 115 (visit address)
address:    P.O. box 3053
address:    3800 DB Amersfoort
address:    The Netherlands
phone:     +31 30 6588612
remarks:    Operational issues: netmaster@kpn.com
remarks:    Peering issues: peering-office@kpn.com
nic-hdl:    PT978-RIPE
admin-c:    RH13540-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
tech-c:     RH13540-RIPE
remarks:    For security & abuse issues see inetnum.
abuse-mailbox: abuse@kpn.com
mnt-by:     AS8737-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2003-04-02T10:49:57Z
last-modified: 2018-11-05T14:42:07Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:838::/32
descr:     Concepts ICT Holding BV
origin:     AS12871
mnt-by:     WBNET-MNT
created:    2007-01-26T18:34:22Z
last-modified: 2007-01-26T18:34:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]