| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS31027 GlobalConnect-AS31027
PREFIKSY:   GlobalConnect-AS31027 AS31027
TRACEROUTE:  2001:067c:1068:0000:0000:0000:0000:0000 2001:067c:1068:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2001:067c:1068:0000:0000:0000:0000:0000 2001:067c:1068:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2001:67c:1068::/48
netname:    VIDENDJURS-IPv6-PI1
country:    DK
org:      ORG-VIDJ1-RIPE
admin-c:    BJP95-RIPE
tech-c:     PD6880-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VIDENDJURS-MNT
mnt-by:     TEKCON-MNT
mnt-by:     nia-mnt
mnt-routes:   VIDENDJURS-MNT
mnt-routes:   TEKCON-MNT
mnt-routes:   nia-mnt
mnt-domains:  VIDENDJURS-MNT
created:    2012-08-13T09:12:33Z
last-modified: 2022-06-29T08:57:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GA85-RIPE

organisation:  ORG-VIDJ1-RIPE
org-name:    Viden Djurs
country:    DK
org-type:    Other
address:    NP Josiassensvej 44
address:    DK-8500 Grenaa
abuse-c:    AR22698-RIPE
mnt-ref:    VIDENDJURS-MNT
mnt-ref:    TEKCON-MNT
mnt-by:     VIDENDJURS-MNT
mnt-by:     TEKCON-MNT
created:    2012-08-09T05:45:49Z
last-modified: 2022-12-01T16:58:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Benny Juel Pedersen
address:    Viden Djurs
address:    NP Josiassensvej 44
address:    DK-8500 Grenaa
phone:     +45 8758 0405
nic-hdl:    BJP95-RIPE
mnt-by:     TEKCON-MNT
created:    2012-08-09T05:34:25Z
last-modified: 2012-08-09T05:34:25Z
source:     RIPE

person:     Patrick DalSasso
address:    Viden Djurs
address:    NP Josiassensvej 44
address:    DK-8500 Grenaa
phone:     +45 8758 0421
nic-hdl:    PD6880-RIPE
mnt-by:     TEKCON-MNT
created:    2012-08-09T05:36:44Z
last-modified: 2012-08-09T05:36:44Z
source:     RIPE


route6:     2001:67c:1068::/48
descr:     Viden Djurs
origin:     AS31027
mnt-by:     nia-mnt
mnt-by:     VIDENDJURS-MNT
mnt-by:     TEKCON-MNT
created:    2012-08-13T09:21:41Z
last-modified: 2012-08-13T09:22:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]