| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201572 EKO-INICIATIVE-AS
PREFIKSY:   EKO-INICIATIVE-AS AS201572
TRACEROUTE:  2001:067c:0af8:0000:0000:0000:0000:0000 2001:067c:0af8:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2001:067c:0af8:0000:0000:0000:0000:0000 2001:067c:0af8:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2001:67c:af8::/48
netname:    UA-EUROLIR3-20221104
country:    NL
org:      ORG-LE114-RIPE
sponsoring-org: ORG-ELL9-RIPE
admin-c:    BY1449-RIPE
tech-c:     BY1449-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EKOINICIATIVE-MNT
created:    2022-11-04T10:46:59Z
last-modified: 2022-11-04T10:46:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LE114-RIPE
org-name:    ECO-INITIATIVE LLC
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, 03067, Kyiv, GARMATNA STREET, building 29/31
abuse-c:    ACRO50106-RIPE
mnt-ref:    EKOINICIATIVE-MNT
mnt-by:     EKOINICIATIVE-MNT
created:    2022-10-09T16:32:30Z
last-modified: 2022-12-01T17:02:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bilyk Yuliya
address:    Ukraine, 03067, Kyiv, GARMATNA STREET, building 29/31
nic-hdl:    BY1449-RIPE
mnt-by:     EKOINICIATIVE-MNT
created:    2022-10-09T16:30:53Z
last-modified: 2022-10-09T16:30:53Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:af8::/48
origin:     AS201572
mnt-by:     EKOINICIATIVE-MNT
created:    2022-11-08T08:23:03Z
last-modified: 2022-11-08T08:23:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]