| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50273 PTS-AS
PREFIKSY:   PTS-AS AS50273
TRACEROUTE:  2001:067c:00dc:0000:0000:0000:0000:0000 2001:067c:00dc:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2001:067c:00dc:0000:0000:0000:0000:0000 2001:067c:00dc:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2001:67c:dc::/48
netname:    IPV6-PTS
country:    SE
org:      ORG-PTS7-RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE
admin-c:    KJ432-RIPE
tech-c:     KJ432-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-routes:   RESILANS-MNT
mnt-domains:  RESILANS-MNT
created:    2009-12-21T15:17:11Z
last-modified: 2022-12-09T13:27:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTS7-RIPE
org-name:    Post och Telestyrelsen
country:    SE
org-type:    OTHER
address:    Box 5398
address:    S-102 49 Stockholm
address:    Sweden
abuse-c:    ABUS2141-RIPE
admin-c:    KJ432-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2009-12-14T13:11:21Z
last-modified: 2022-12-01T17:03:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kenth Jonsson
address:    Post- och Telestyrelsen
address:    Enheten fr it-drift
address:    Box 5398
address:    SE-102 49 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46 8 6785627
nic-hdl:    KJ432-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2002-12-12T11:49:32Z
last-modified: 2019-09-03T08:28:15Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:dc::/48
descr:     PTS
origin:     AS50273
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2011-02-24T14:00:40Z
last-modified: 2022-12-09T13:27:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]