| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2001:0678:090c:0000:0000:0000:0000:0000 2001:0678:090c:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2001:0678:090c:0000:0000:0000:0000:0000 2001:0678:090c:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2001:678:90c::/48
remarks:    www.bahu.pro
geofeed:    https://geoip.bahu.pro/geoipfeed.csv
netname:    www_bahu_pro
country:    GB
org:      ORG-BA1490-RIPE
sponsoring-org: ORG-TLTA1-RIPE
admin-c:    ID2995-RIPE
tech-c:     ID2995-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WITRYNA-MNT
created:    2022-07-25T07:29:06Z
last-modified: 2024-02-10T20:49:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA1490-RIPE
org-name:    BAHU LTD
country:    GB
org-type:    OTHER
remarks:    ISP: BAHU LTD
descr:     Region: England
descr:     City: Welwyn Garden City
descr:     Time zone: Europe/London, GMT+0100
descr:     Postal Code: AL7 3HB
descr:     Category: "IT Hosting"
descr:     Domain: "bahu.pro"
address:    45 Bushey Ley, Welwyn Garden City, AL7 3HB, United Kingdom
phone:     +447932028320
abuse-c:    ID2995-RIPE
admin-c:    ID2995-RIPE
tech-c:     ID2995-RIPE
mnt-ref:    bahu-ltd-MNT
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-by:     bahu-ltd-MNT
mnt-by:     WITRYNA-MNT
created:    2022-07-21T17:59:00Z
last-modified: 2022-12-01T17:00:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT Department
address:    45 Bushey Ley, Welwyn Garden City, AL7 3HB, United Kingdom
abuse-mailbox: contact@bahu.pro
nic-hdl:    ID2995-RIPE
mnt-by:     bahu-ltd-MNT
created:    2022-07-21T18:02:18Z
last-modified: 2022-07-21T22:58:30Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:90c::/48
origin:     AS203728
mnt-by:     WITRYNA-MNT
created:    2024-04-21T18:57:01Z
last-modified: 2024-04-21T18:57:01Z
source:     RIPE


route6:     2001:678:90c::/48
origin:     AS49581
mnt-by:     WITRYNA-MNT
created:    2024-02-11T18:16:45Z
last-modified: 2024-02-11T18:16:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]