| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS2199 FR-DOM-MARTINIQUE
PREFIKSY:   FR-DOM-MARTINIQUE AS2199
TRACEROUTE:  2001:0661:2000:0000:0000:0000:0000:0000 2001:0661:2000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2001:0661:2000:0000:0000:0000:0000:0000 2001:0661:2000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2001:661::/32
netname:    FR-RENATER
descr:     RENATER Sub-TLA block
descr:     Reseau National de telecommunications pour la
descr:     Technologie l'Enseignement et la Recherche
descr:     National telecommunications network
descr:     for Technology, Education and Research
country:    FR
admin-c:    GR1378-RIPE
tech-c:     GR1378-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-LIR
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20120904
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150602
created:    2012-09-04T16:39:00Z
last-modified: 2015-08-06T16:11:17Z
source:     RIPE

role:      GIP RENATER
address:    GIP RENATER
address:    23-25 Rue Daviel
address:    75013 PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 53 94 20 30
fax-no:     +33 1 53 94 20 31
abuse-mailbox: CertSVP@Renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Information: http://www.renater.fr/
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    IRT-Object: IRT-CERT-Renater
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Network Operations Center (24/7/365):
remarks:    noc-renater@noc.renater.fr
remarks:    0800 77 47 95 (toll free)
remarks:    +33 1 78 41 05 51
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Peering requests: peering@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Customers technical support: support@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
admin-c:    ED5073-RIPE
tech-c:     LG4829-RIPE
tech-c:     PS19314-RIPE
tech-c:     FL842-RIPE
tech-c:     CT1053-RIPE
tech-c:     YB549-RIPE
tech-c:     GRSO1-RIPE
nic-hdl:    GR1378-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 20140619
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
created:    2002-08-08T17:14:15Z
last-modified: 2020-09-01T06:19:11Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:661:2000::/35
descr:     RENATER-MARTINIQUE
origin:     AS2199
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20151013
created:    2015-10-13T17:34:49Z
last-modified: 2015-10-13T17:34:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]