| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29355 KCELL-AS
PREFIKSY:   KCELL-AS AS29355
TRACEROUTE:  2.79.0.0 2-79-0-0.kcell.kz
LOOKING GLASS: 2.79.0.0 2-79-0-0.kcell.kz
IPv6 in 6to4: 2002:24f:000::24f:000

KZ
NetRange:    2.0.0.0 - 2.255.255.255
CIDR:      2.0.0.0/8
NetName:    2-RIPE
NetHandle:   NET-2-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2009-09-29
Updated:    2009-09-30
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/2.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    2.79.0.0 - 2.79.255.255
netname:    KCELL-GPRS-SUBSCRIBERS
descr:     "KCell" JSC
remarks:    "KCell" JSC
remarks:    Mobile Subscribers
org:      ORG-GKOK1-RIPE
country:    KZ
admin-c:    VH640-RIPE
admin-c:    BB13971-RIPE
tech-c:     VH640-RIPE
tech-c:     BB13971-RIPE
abuse-c:    AR34560-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     KCELL-MNT
created:    2010-12-02T03:32:12Z
last-modified: 2023-03-15T10:49:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GKOK1-RIPE
org-name:    Kcell JSC
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    MEDEU DISTRICT, Alimzhanov street, house 51
address:    050004
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77272588300
fax-no:     +77272588910
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KCELL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KCELL-MNT
admin-c:    VH640-RIPE
admin-c:    BB13971-RIPE
abuse-c:    KCKZ1-RIPE
created:    2010-01-06T12:41:37Z
last-modified: 2023-03-15T10:49:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Beibit Bitenov
address:    51, Alimzhanov str., 050004
address:    Almaty, Republic of Kazakhstan
phone:     +77272582755 ext. 1889
nic-hdl:    BB13971-RIPE
mnt-by:     KCELL-MNT
mnt-by:     MNT-AKSORAN
created:    2023-03-14T08:57:22Z
last-modified: 2023-03-14T08:57:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vasiliy Hill
address:    2g Temiryazev st.; 050013
address:    Almaty, Republic of Kazakhstan
phone:     +7 727 2582755 1606
fax-no:     +7 727 2582755 1616
nic-hdl:    VH640-RIPE
created:    2007-11-09T09:29:10Z
last-modified: 2016-04-06T21:47:29Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered


route:     2.79.0.0/18
descr:     "KCell" JSC
descr:     KCELL-GPRS-SUBSCRIBERS
descr:     Atyrau
origin:     AS29355
mnt-by:     KCELL-MNT
created:    2013-11-01T05:03:02Z
last-modified: 2013-11-01T05:03:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]