| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS61317 ASDETUK
PREFIKSY:   ASDETUK AS61317
TRACEROUTE:  2.59.61.0 2.59.61.0
LOOKING GLASS: 2.59.61.0 2.59.61.0
IPv6 in 6to4: 2002:23b:3d00::23b:3d00

GB
inetnum:    2.59.61.0 - 2.59.61.255
netname:    CatixsLtd
descr:     Catixs Ltd
country:    GB
geofeed:    https://my.catixs.net/geofeeds.csv
org:      ORG-CL743-RIPE
admin-c:    NOC834
tech-c:     NOC834
abuse-c:    IPXO834
status:     ASSIGNED PA
remarks:    Catixs London POP
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2022-03-03T16:50:32Z
last-modified: 2023-06-01T11:19:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CL743-RIPE
org-name:    Private Customer
org-type:    OTHER
remarks:    End User Organization
address:    Private Residence
country:    GB
abuse-c:    CL9888-RIPE
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2023-06-01T11:19:20Z
last-modified: 2023-06-16T10:39:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IPXO Admin/Tech Contact
address:    Ground Floor, 4 Victoria Square, St Albans, Hertfordshire, AL1 3TF, UK
nic-hdl:    NOC834
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2021-07-27T09:53:47Z
last-modified: 2021-07-29T08:24:01Z
source:     RIPE # Filtered


route:     2.59.61.0/24
origin:     AS48266
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2022-03-18T10:36:15Z
last-modified: 2023-04-17T12:34:06Z
source:     RIPE


route:     2.59.61.0/24
origin:     AS61317
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2022-03-03T01:46:47Z
last-modified: 2022-03-03T01:46:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]