| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    as141039 
PREFIKSY:    as141039
TRACEROUTE:  2.59.157.0 2.59.157.0
LOOKING GLASS: 2.59.157.0 2.59.157.0
IPv6 in 6to4: 2002:23b:9d00::23b:9d00

NL
inetnum:    2.59.157.0 - 2.59.157.255
netname:    Packethub-AS20221209
descr:     Packethub S.A.
country:    US
org:      ORG-PS414-RIPE
admin-c:    AG25300-RIPE
tech-c:     AG25300-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     mnt-de-bnc-1
mnt-routes:   mnt-de-bnc-1
created:    2022-12-09T15:58:05Z
last-modified: 2022-12-09T15:58:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS414-RIPE
org-name:    Packethub S.A.
org-type:    other
address:    Office 76, Plaza 2000, 50 Street and Marbella, Bella Vista
address:    Panama City
address:    Panama
phone:     +5078336503
admin-c:    AG25300-RIPE
tech-c:     AG25300-RIPE
abuse-c:    PSID1-RIPE
mnt-by:     de-buechvps1-1-mnt
mnt-ref:    de-buechvps1-1-mnt
mnt-ref:    mnt-de-bnc-1
created:    2021-02-18T19:46:18Z
last-modified: 2021-02-18T19:46:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alina Gatsaniuk
address:    Office 76, Plaza 2000, 50 Street and Marbella, Bella Vista
address:    Panama City
address:    Panama
phone:     +5078336503
nic-hdl:    AG25300-RIPE
mnt-by:     TERRATRANSIT-MNT
created:    2020-12-19T10:53:01Z
last-modified: 2020-12-19T10:53:01Z
source:     RIPE # Filtered


route:     2.59.157.0/24
origin:     as141039
mnt-by:     mnt-de-bnc-1
created:    2022-12-09T15:58:05Z
last-modified: 2022-12-09T15:58:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]