| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42013 Together-Communication-LTD
PREFIKSY:   Together-Communication-LTD AS42013
TRACEROUTE:  2.58.134.0 2.58.134.0
LOOKING GLASS: 2.58.134.0 2.58.134.0
IPv6 in 6to4: 2002:23a:8600::23a:8600

PS
inetnum:    2.58.132.0 - 2.58.135.255
netname:    PS-TOGETHER-COMMUNICATION-20190321
country:    PS
org:      ORG-TCL42-RIPE
admin-c:    ND6570-RIPE
tech-c:     ND6570-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     ps-together-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-03-24T14:31:28Z
last-modified: 2021-03-24T14:31:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TCL42-RIPE
org-name:    Together Communication LTD
country:    PS
org-type:    LIR
address:    Neleen Main Street
address:    90624
address:    Ramallah
address:    PALESTINE, STATE OF
phone:     +970 592669960
admin-c:    ND6570-RIPE
tech-c:     ND6570-RIPE
abuse-c:    AR41818-RIPE
mnt-ref:    ps-together-1-mnt
geoloc:     31.94684 35.02146
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ps-together-1-mnt
created:    2017-06-19T14:32:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:30:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nizar Hammouda
address:    Neleen Main Street
address:    90624
address:    Ramallah
address:    PALESTINE, STATE OF
phone:     +970 592669960
nic-hdl:    ND6570-RIPE
mnt-by:     ps-together-1-mnt
created:    2017-06-19T14:32:24Z
last-modified: 2017-06-22T13:44:36Z
source:     RIPE


route:     2.58.134.0/24
origin:     AS42013
mnt-by:     ps-together-1-mnt
mnt-by:     tog-mnt
mnt-by:     MNT-FASTNET-PS
created:    2021-06-18T17:41:23Z
last-modified: 2021-06-18T17:41:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]