| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    as12956 TELXIUS
PREFIKSY:   TELXIUS as12956
TRACEROUTE:  2.57.224.0 2.57.224.0
LOOKING GLASS: 2.57.224.0 2.57.224.0
IPv6 in 6to4: 2002:239:e000::239:e000

ES
inetnum:    2.57.224.0 - 2.57.227.255
netname:    ES-TDATACORP-20190320
country:    ES
org:      ORG-TDC1-RIPE
admin-c:    TG171-RIPE
tech-c:     TG171-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     TDATANET-LIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-14T06:45:30Z
last-modified: 2023-12-14T06:45:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TDC1-RIPE
org-name:    TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Cl Ronda de la Comunicacion s/n, Edificio Oeste 3, Planta 2
address:    28050
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34917008543
admin-c:    TG171-RIPE
abuse-c:    TG171-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TDATANET-LIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TDATANET-LIR
created:    2004-04-17T11:18:19Z
last-modified: 2023-08-07T08:13:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TDATANET GROUP
address:    Distrito Telefnica
address:    Ronda de la comunicacion s/n,
address:    Edificio Oeste 3 - Planta 2
remarks:    For security related problems contact:
remarks:    security.businesssolutions@telefonica.com
remarks:    For problems relating electronic mail abuse contact:
remarks:    abuse.businesssolutions@telefonica.com
admin-c:    MOB6-RIPE
admin-c:    RJ4848-RIPE
admin-c:    NC5222-RIPE
admin-c:    HGT12-RIPE
tech-c:     MOB6-RIPE
tech-c:     RJ4848-RIPE
tech-c:     NC5222-RIPE
tech-c:     HGT12-RIPE
tech-c:     HNM15-RIPE
nic-hdl:    TG171-RIPE
mnt-by:     TDATANET-LIR
created:    2001-11-27T17:09:07Z
last-modified: 2021-08-16T11:57:52Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse.businesssolutions@telefonica.com


route:     2.57.224.0/22
origin:     as12956
mnt-by:     TDATANET-LIR
created:    2024-02-06T17:17:12Z
last-modified: 2024-02-06T17:17:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]