| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    as60134 AS-STARTNIX
PREFIKSY:   AS-STARTNIX as60134
TRACEROUTE:  2.57.2.0 2.57.2.0
LOOKING GLASS: 2.57.2.0 2.57.2.0
IPv6 in 6to4: 2002:239:200::239:200

FI
inetnum:    2.57.2.0 - 2.57.2.255
netname:    ES-CARBONET-NEW-20230307
country:    ES
org:      ORG-FJRD2-RIPE
admin-c:    FA8902-RIPE
tech-c:     FA8902-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     lir-es-carbonet-new-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower:   lir-es-carbonet-new-1-MNT
mnt-routes:   lir-es-carbonet-new-1-MNT
created:    2023-03-07T10:09:48Z
last-modified: 2023-03-07T10:09:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FJRD2-RIPE
org-name:    Francisco Jose Ruiz Diaz
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Avd. Garrucha 4
address:    04140
address:    Carboneras
address:    SPAIN
phone:     +34 667 051 987
admin-c:    FA8902-RIPE
tech-c:     FA8902-RIPE
abuse-c:    AR67897-RIPE
mnt-ref:    lir-es-carbonet-new-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-es-carbonet-new-1-MNT
created:    2022-03-14T10:04:23Z
last-modified: 2022-03-14T10:04:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Francisco
address:    SPAIN
address:    Carboneras
address:    04140
address:    Avd. Garrucha 4
phone:     +34 667 051 987
nic-hdl:    FA8902-RIPE
mnt-by:     lir-es-carbonet-new-1-MNT
created:    2022-03-14T10:04:22Z
last-modified: 2022-03-14T10:04:23Z
source:     RIPE # Filtered


route:     2.57.2.0/24
descr:     Anycast Rabits Network
origin:     as60134
mnt-by:     es-startnix-mnt
created:    2023-08-30T10:47:58Z
last-modified: 2023-08-30T10:47:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]