| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51561 AS-ICUK
PREFIKSY:   AS-ICUK AS51561
TRACEROUTE:  2.56.87.0 2.56.87.0
LOOKING GLASS: 2.56.87.0 2.56.87.0
IPv6 in 6to4: 2002:238:5700::238:5700

ES
inetnum:    2.56.84.0 - 2.56.87.255
netname:    UK-ICUK-20190313
country:    GB
org:      ORG-ICSL4-RIPE
admin-c:    IRA19-RIPE
tech-c:     IRA19-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     ICUK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-01T10:57:49Z
last-modified: 2023-08-01T10:57:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ICSL4-RIPE
org-name:    ICUK Computing Services Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Suite 5, Metropolitan House, 38-40 High Street
address:    CR0 1YB
address:    Croydon
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443450099175
admin-c:    TO691-RIPE
admin-c:    LC6988-RIPE
abuse-c:    IRA19-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ICUK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ICUK-MNT
created:    2010-07-07T12:52:32Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ICUK Ripe Administrator
address:    Suite 5, Metropolitan House, 38-40 High Street, Croydon, CR0 1YB
admin-c:    LC6988-RIPE
tech-c:     TO691-RIPE
nic-hdl:    IRA19-RIPE
mnt-by:     ICUK-MNT
created:    2010-09-09T13:50:17Z
last-modified: 2016-08-16T09:03:06Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@interdns.co.uk


route:     2.56.84.0/22
origin:     AS51561
mnt-by:     ICUK-MNT
created:    2023-12-14T11:27:43Z
last-modified: 2023-12-14T11:27:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]