| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS58061 SCALAXY-AS
PREFIKSY:   SCALAXY-AS AS58061
TRACEROUTE:  2.56.243.0 2.56.243.0
LOOKING GLASS: 2.56.243.0 2.56.243.0
IPv6 in 6to4: 2002:238:f300::238:f300

NL
inetnum:    2.56.243.0 - 2.56.243.255
netname:    IS-NELEEL-20190614
country:    IS
descr:     Reykjavik
org:      ORG-NL400-RIPE
admin-c:    NL4994-RIPE
tech-c:     NL4994-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-06-10T14:45:45Z
last-modified: 2022-07-12T21:33:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NL400-RIPE
org-name:    Neleel LLC
org-type:    OTHER
address:    18-20-22-3 Ketevan Dedofali Ave.
address:    0103 Tbilisi
address:    Georgia
abuse-c:    NL4994-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-06-10T14:39:27Z
last-modified: 2021-07-26T14:09:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Neleel LLC
address:    18-20-22-3 Ketevan Dedofali Ave.
address:    0103 Tbilisi
address:    Georgia
abuse-mailbox: neleel@mail.ru
phone:     +7 922 1778939
nic-hdl:    NL4994-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-02-09T18:30:08Z
last-modified: 2021-02-09T18:30:08Z
source:     RIPE # Filtered


route:     2.56.243.0/24
origin:     AS58061
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2022-07-12T21:33:08Z
last-modified: 2022-07-12T21:33:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]