| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8729 UNSPECIFIED
PREFIKSY:   UNSPECIFIED AS8729
TRACEROUTE:  198.240.129.0 198.240.129.0
LOOKING GLASS: 198.240.129.0 198.240.129.0
IPv6 in 6to4: 2002:c6f0:8100::c6f0:8100

CH
NetRange:    198.240.128.0 - 198.240.130.255
CIDR:      198.240.128.0/23, 198.240.130.0/24
NetName:    RIPE-ERX-198-240-128-0
NetHandle:   NET-198-240-128-0-1
Parent:     NET198 (NET-198-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2004-08-30
Updated:    2004-08-30
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/198.240.128.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    198.240.129.0 - 198.240.129.255
netname:    CSG-CH
descr:     Credit Suisse Group / CANA
country:    GB
org:      ORG-CANA1-RIPE
admin-c:    CANA1
tech-c:     CANA2
status:     LEGACY
mnt-by:     CANA-MNT
created:    2008-08-13T14:44:26Z
last-modified: 2019-12-04T13:37:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CANA1-RIPE
org-name:    Credit Suisse Group
descr:     Credit Suisse Group AG
org-type:    OTHER
address:    CANA / KIDJ16
address:    P.O. Box 900
address:    8070 Zurich
address:    Switzerland
phone:     +41 44 332 26 02
fax-no:     +41 44 466 63 33
abuse-c:    AR21367-RIPE
mnt-ref:    CANA-MNT
mnt-by:     CANA-MNT
created:    2004-05-28T11:12:40Z
last-modified: 2020-03-04T16:51:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     CANA Administrator
address:    Credit Suisse Group AG
address:    CANA / KIDJ16
address:    P.O. Box 900
address:    8070 Zurich
address:    Switzerland
phone:     +41 44 332 26 02
fax-no:     +41 44 466 63 33
nic-hdl:    CANA1
mnt-by:     CANA-MNT
created:    2004-05-05T11:08:44Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     CANA Administrator-Technical
address:    Credit Suisse Group AG
address:    CANA / KIDJ16
address:    P.O. Box 900
address:    8070 Zurich
address:    Switzerland
phone:     +41 44 332 26 02
fax-no:     +41 44 466 63 33
nic-hdl:    CANA2
mnt-by:     CANA-MNT
created:    2004-05-05T11:21:30Z
last-modified: 2011-01-07T09:22:36Z
source:     RIPE # Filtered


route:     198.240.129.0/24
descr:     CSFB-UH1-BR
origin:     AS8729
mnt-by:     CANA-MNT
created:    2007-11-13T15:17:32Z
last-modified: 2007-11-13T15:17:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]