| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29305 OF-PL-AS
PREFIKSY:   OF-PL-AS AS29305
TRACEROUTE:  194.177.4.0 as29305.of.pl
LOOKING GLASS: 194.177.4.0 as29305.of.pl
IPv6 in 6to4: 2002:c2b1:400::c2b1:400

PL
inetnum:    194.177.4.0 - 194.177.7.255
netname:    OF-NET
country:    PL
org:      ORG-OSZO3-RIPE
admin-c:    TS4990-RIPE
admin-c:    MB19497-RIPE
tech-c:     MB19497-RIPE
tech-c:     TS4990-RIPE
status:     ASSIGNED PI
remarks:
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    In case of abuse from our address range
remarks:    please contact directly to abuse@of.pl
remarks:    Looking Glass: http://lg.of.pl
remarks:    ---------------------------------------
remarks:
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-OF
mnt-by:     MNT-EXATEL
mnt-routes:   MNT-OF
mnt-routes:   MNT-EXATEL
mnt-domains:  MNT-OF
created:    2009-02-03T15:29:31Z
last-modified: 2016-04-14T08:46:38Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-OSZO3-RIPE
org-name:    OF.PL SP. Z O.O.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Rejtana 20
address:    41-300 Dabrowa Gornicza
phone:     +48 32 764 18 00
fax-no:     +48 32 764 18 01
abuse-c:    AO3937-RIPE
remarks:
remarks:    --------------------------------------------
remarks:    In case of abuse from our address range
remarks:    please contact directly to abuse@of.pl
remarks:    Looking Glass: http://lg.of.pl
remarks:    --------------------------------------------
remarks:
mnt-ref:    MNT-OF
mnt-by:     MNT-OF
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2009-01-27T06:55:40Z
last-modified: 2022-12-01T16:41:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Brodzinski
address:    ul. Rejtana 20
address:    41-300 Dabrowa Gornicza
address:    POLAND
phone:     +48 32 764 18 18
fax-no:     +48 32 764 18 01
nic-hdl:    MB19497-RIPE
mnt-by:     MNT-OF
created:    2009-01-27T06:43:40Z
last-modified: 2014-08-12T11:30:09Z
source:     RIPE

person:     Tomasz Skibinski
address:    ul. Rejtana 20
address:    41-300 Dabrowa Gornicza
address:    POLAND
phone:     +48 32 764 18 00
fax-no:     +48 32 764 18 01
nic-hdl:    TS4990-RIPE
mnt-by:     MNT-OF
created:    2009-01-27T06:43:40Z
last-modified: 2014-08-12T11:29:01Z
source:     RIPE


route:     194.177.4.0/22
descr:     OF.PL SP. Z O.O.
descr:     for abuse: abuse@of.pl
origin:     AS29305
mnt-by:     MNT-OF
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2009-02-18T11:54:55Z
last-modified: 2014-08-11T13:51:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]