| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39804 VDAB
PREFIKSY:   VDAB AS39804
TRACEROUTE:  193.53.200.0 193.53.200.0
LOOKING GLASS: 193.53.200.0 193.53.200.0
IPv6 in 6to4: 2002:c135:c800::c135:c800

BE
inetnum:    193.53.200.0 - 193.53.244.255
netname:    VDABNET
descr:     VDAB
org:      ORG-VA285-RIPE
country:    BE
admin-c:    Ia760-RIPE
tech-c:     It669-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITIS
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
mnt-domains:  SKYNETBE-MNT
mnt-routes:   SKYNETBE-MNT
mnt-routes:   ITIS
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-14T08:15:49Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TA1-RIPE

organisation:  ORG-VA285-RIPE
org-name:    Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddelling en Beroepsopleiding
org-type:    OTHER
address:    Keizerslaan 11
address:    Brabant
address:    B-1000 Brussel
address:    Belgium
phone:     +32 2 5083811
abuse-c:    AC30103-RIPE
admin-c:    Ia760-RIPE
tech-c:     Ia760-RIPE
tech-c:     MN1190-RIPE
mnt-ref:    PROXIMUS-MTNER
mnt-by:     PROXIMUS-MTNER
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
created:    2012-03-20T13:03:13Z
last-modified: 2016-02-15T16:49:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ITIS admin
address:    Gasthuisstraat 31
address:    1000 Brussel
address:    Belgie
phone:     +32 2 5061811
nic-hdl:    Ia760-RIPE
created:    2005-05-24T09:28:02Z
last-modified: 2011-10-26T14:24:56Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ITIS

person:     ITIS tech
address:    Gasthuisstraat 31
address:    1000 Brussel
address:    Belgie
phone:     +32 2 5061811
nic-hdl:    It669-RIPE
created:    2005-05-24T09:26:37Z
last-modified: 2012-08-28T07:02:36Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ITIS


route:     193.53.200.0/21
descr:     VDABNET
origin:     AS39804
mnt-by:     TELENET-OPS-MNT
mnt-lower:   TELENET-OPS-MNT
mnt-routes:   SKYNETBE-MNT
created:    2006-05-09T13:43:13Z
last-modified: 2008-05-23T07:53:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]