| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8473 BAHNHOF
PREFIKSY:   BAHNHOF AS8473
TRACEROUTE:  193.234.99.0 193.234.99.0
LOOKING GLASS: 193.234.99.0 193.234.99.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1ea:6300::c1ea:6300

SE
inetnum:    193.234.99.0 - 193.234.99.255
netname:    CONVINI-SVERIGE-NET
descr:     Convini Sverige AB
org:      ORG-CONV3-RIPE
country:    SE
admin-c:    CONV1-RIPE
admin-c:    NIEN1-RIPE
tech-c:     NIEN1-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-routes:   BAHNHOF-NCC
created:    2018-10-16T13:06:04Z
last-modified: 2020-12-01T16:24:34Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CONV3-RIPE
org-name:    Convini Sverige AB
org-type:    OTHER
address:    Box 1072
address:    SE-171 22 Solna
address:    Sweden
abuse-c:    CONV2-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2018-10-16T13:06:03Z
last-modified: 2018-10-16T13:06:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Convini Sverige AB
address:    Box 1072
address:    SE-171 22 Solna
address:    Sweden
phone:     +46 200333535
nic-hdl:    CONV1-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2018-10-16T13:05:58Z
last-modified: 2018-10-16T13:05:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nicklas Enqvist
address:    Convini Sverige AB
address:    Box 1072
address:    SE-171 22 Solna
address:    Sweden
phone:     +46 736257302
nic-hdl:    NIEN1-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2018-10-16T13:05:59Z
last-modified: 2018-10-16T13:05:59Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.234.99.0/24
origin:     AS8473
mnt-by:     BAHNHOF-NCC
created:    2018-10-17T13:56:13Z
last-modified: 2018-10-17T13:56:13Z
source:     RIPE
descr:     Convini Sverige AB
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]