| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39591 GLOBAL-E
PREFIKSY:   GLOBAL-E AS39591
TRACEROUTE:  193.23.113.0 193.23.113.0
LOOKING GLASS: 193.23.113.0 193.23.113.0
IPv6 in 6to4: 2002:c117:7100::c117:7100

NL
inetnum:    193.23.113.0 - 193.23.113.255
netname:    GD1_INVISION
org:      ORG-FB2-RIPE
country:    NL
admin-c:    GLO5-RIPE
tech-c:     NCD8-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-domains:  MNT-NCD-GLOBAL-E
mnt-routes:   MNT-NCD-GLOBAL-E
mnt-by:     MNT-NCD-GLOBAL-E
created:    2004-06-23T08:30:42Z
last-modified: 2016-04-14T11:04:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GB6-RIPE

organisation:  ORG-FB2-RIPE
org-name:    FastWare B.V.
org-type:    OTHER
address:    FastWare B.V. Auvergnestraat 4 4611 LN Bergen op Zoom The Netherlands
phone:     +31 164 230 210
abuse-c:    AC29329-RIPE
mnt-by:     MNT-NCD-GLOBAL-E
mnt-ref:    MNT-NCD-GLOBAL-E
created:    2004-06-22T16:11:56Z
last-modified: 2016-05-20T08:36:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Global-e Contact
address:    Europalaan 5, 5121DH RIJEN
admin-c:    RV2823-RIPE
tech-c:     RV2823-RIPE
nic-hdl:    GLO5-RIPE
mnt-by:     MNT-NCD-GLOBAL-E
created:    2007-05-23T07:50:06Z
last-modified: 2022-07-19T14:26:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Global-e Datacenter Network Operations Center
address:    Europalaan 5, 5121DG RIJEN (NL)
admin-c:    RV2823-RIPE
abuse-mailbox: abuse@global-datacenter.nl
tech-c:     RV2823-RIPE
nic-hdl:    NCD8-RIPE
created:    2007-05-23T07:48:56Z
last-modified: 2022-07-19T14:27:53Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-NCD-GLOBAL-E


route:     193.23.113.0/24
descr:     Global-e Datacenter Network (Invision ICT Solutions)
origin:     AS39591
mnt-by:     MNT-NCD-GLOBAL-E
created:    2010-12-21T20:16:30Z
last-modified: 2010-12-21T20:16:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]